Start

Start

​یک پورتال برای تازه واردان

این پورتال برای تازه واردین به سویدن است که به سهولت و سادگی اطلاعات لازم در مورد انجمن ها و سازمان ها در سویدن را پیدا کنند. در کلیه اطلاعات به لسان های مختلف و در محل گردآورده شده است.

​​سوالات راجع به مسکن؟

زندگی و زیست کردن

​کودکان بدون همراه?

حقوق شما

​​​تازه وارد در سویدن

سئوالات و جواب ها

​سویدی را تمرین کنید

معلومات تحصیلات

​​​این پروژه توسط صندوق پناهنده گی اروپا نیز تآمین مالی می شود

EU-flagga.png 

​​​​آیا می خواهی به این وب سایت گوش دهید؟

"وب گوینده" به این زبان کار نمی کند.

Talande Webb​​​

Följ oss på Facebook

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید