مسکن

وقتی می خواهید یک مسکن برای خود پیدا کنید موارد بسیاری را بایستی در نظر بگیرید. در اینجا می توانید در مورد مقررات آسایش، بیمه ها، کمک هزینۀ مسکن و اقتصاد خانواده مطالب بیشتری بخوانید.

بیمه‌ها

داشتن بیمه ای که از شما و اموال تان محافظت کند مهم است. در سوئد 95 درصد همۀ خانوارها بیمۀ منزل دارند. بیمۀ منزل یک حفاظت اساسی است که اگر اموال شما به سرقت بروند، در آتشسوزی صدمه ببیند یا آب به آنها صدمه بزند، غرامت پرداخت می کند. بیمۀ منزل همۀ افرادی را که در یک مسکن زندگی می کنند و نام آنها در بیمه نامه درج شده را نیز تحت پوشش قرار می دهد. علاوه براین همۀ بیمه های منزل از جمله دارای حفاظت مسافرتی نیز هستند. 

یک بیمۀ حوادث می تواند به شما در صورت صدمه دیدن در یک حادثه غرامت پرداخت کند. یک بیمۀ حوادث اغلب یک بیمۀ تکمیلی در بیمۀ منزل است یا یک بیمۀ مجزاست که توسط افراد تنظیم می شود. 

اقتصاد خانوار

پول ها بایستی کفاف همۀ مخارج را بدهند. شاید تنظیم یک بودجۀ ساده خوب باشد. اینکار را با جمع آوری همۀ اطلاعات مربوط به مخارج و درآمدهای خود را در یک جا آغاز کنید و وقتی برای ماه بعد برنامه ریزی می کنید از این ارقام استفاده کنید. گاهی اوقات با انتخاب گزینۀ ارزانتر می توانید از مخارج خود بکاهید. در سایر موارد با انتخاب گزینۀ دارای کیفیت برتر که دوام آن بیشتر است می توانید پول صرفه جوئی/ پس انداز کنید. 

با یک بانک تماس بگیرید و یک حساب بانکی و کارت بانکی تهیه کنید. با داشتن یک حساب بانکی در اینترنت می‌توانید در اینترنت ببینید که چقدر پول در حساب بانکی شما موجود است. شما می‌توانید صورتحساب‌های خود را نیز از این راه بپردازید.

کمک هزینه مسکن

شما که دارای فرزند هستید، حق دارید درخواست کمک هزینه مسکن بکنید. شما باید در سوئد زندگی کنید و در اداره ثبت احوال سوئد نامنویسی شده باشید تا بتوانید کمک هزینه مسکن دریافت کنید. میزان کمک هزینه مسکن دریافتی شما بستگی دارد به شمار افراد خانواده شما. این موضوع همچنین بستگی دارد به میزان اجاره مسکن و میزان درآمد شما. این صندوق بیمه است که تصمیم می‌گیرد که آیا شما کمک هزینه مسکن دریافت خواهید کرد یا نه.

اخطاریه‌های پرداخت

مهم است که صورتحساب های خود را به موقع پرداخت کرد. اگر صورتحساب ها و بدهی های خود را با تأخیر پرداخت کنید یک نامۀ یادآوری جهت پرداخت دریافت می کنید. اگر هنوز هم بدهی خود را نپردازید صورتحساب به یک شرکت وصول مطالبات فرستاده می شود. اگر باز هم بدهی را پرداخت نکنید، پرونده در نهایت به ادارۀ اجرائیات و وصول مطالبات ارجاع می شود. 

یک سوء سابقۀ پرداخت نشان دهندۀ آنست که فرد پرداخت های خود را به موقع انجام نداده است. مفهوم این امر آنست که شما نخواهید توانست وام، آپارتمان، کار یا آبونمان تلفن بگیرید.

اگر پول نداشته باشید

کمک هزینه امرار معاش försörjningsstöd کمک هزینه اجتماعی socialbidrag و یا کمک مالی ekonomiskt bistånd نیز نامیده می‌شود. این کمکی است برای فردی که هیچ پولی ندارد. اگر کسی که کمک هزینه امرار معاش försörjningsstöd درخواست می‌کند بتواند کار بکند، باید همزمان در جستجوی کار نیز باشد. آن فرد بایستی افزون بر این در فعالیت‌هائی که اداره خدمات اجتماعی فراهم می‌آورد نیز شرکت کند.

اگر شما در فعالیت‌هائی که اداره خدمات اجتماعی فراهم می‌آورد شرکت نکنید، ممکن است درخواست شما رد شود و هیچ پولی دریافت نکنید. غالباً در صورتی که شما پولی در بانک داشته باشید و یا مالک چیز گران بهائی، مانند خودرو باشید، حق دریافت پول از اداره خدمات اجتماعی را نخواهید داشت.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کمک هزینه امرار معاش försörjningsstöd با کمون خودتان تماس بگیرید.

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید