Arbete & utbildning

Under den här kategorin hittar du mer information om hur du kan söka arbete eller starta eget. Du kan läsa mer om vilka utbildningsmöjligheter som finns och hur du kan få din yrkeskompetens validerad. Du kan också få kunskap om Svenska för invandrare och vilka lagar som gäller på den svenska arbetsmarknaden.

Jag vill lära mig svenska

Vart ska jag vända mig?

​Hur fungerar den Svenska arbetsmarknaden?

Vilka regler gäller?