Olika sätt att bo

​​Här finns information om olika sätt att bo, vilka rättigheter och skyldigheter man har när man bor i flerbostadshus och hur man söker bostad. Det finns olika sätt att bo i lägenhe​t eller i hu​s. Du kan hyra en lägenhet av en hyresvärd. Det kallas hyresrätt. Du kan köpa en lägenhet. Det kallas bostadsrätt. Om du köper ett hus kallas det äganderätt.​

Hyresrätt

Om du bor i en hyresrätt hyr (lånar) du lägenheten av en hyresvärd. Hyresvärden äger huset och är oftast ett företag. Företaget kan vara ägt av personer eller av en kommun. 

Som hyresgäst behöver du inte betala något om till exempel kylskåp eller frys går sönder. När något går sönder i lägenheten ska hyresvärden reparera det. 

Om du har ett förstahandskontrakt på en lägenhet har du rätt att bo i lägenheten så länge du vill. Om du vill flytta måste du oftast bo kvar i tre månader först (eller i alla fall betala för tre månader efter det du sagt till). Det kallas uppsägningstid.

Hyresgästens rätt att säga upp hyresavtalet

Om hyresavtalet gäller en bostadslägenhet, får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet som då upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen.

Hyresvärdens rätt att säga upp hyresavtalet

Normalt har hyresgästen rätt att bo kvar i bostaden tills vidare. Men hyresrätten kan upphöra om hyresgästen:

  • är mer än en vecka sen med att betala hyran
  • överlåter eller hyr ut bostaden utan tillstånd från hyresvärden
  • använder bostaden till annat än vad den är avsedd för, t ex brottslig verksamhet eller omfattande näringsverksamhet
  • är ansvarig för att ohyra kommer in i fastigheten eller låter att bli att rapportera att ohyra spridit sig där
  • utan att en godtagbar anledning vägrar hyresvärden tillträde till bostaden t ex för reparation
  • vanvårdar bostaden eller inte fullgör de skyldigheter som står i hyresavtalet 

Bostadsrätt

För att kunna bo i en bostadsrätt måste du betala en insats. Det betyder att du köper en andel i en förening som äger fastigheten (huset). Du blir medlem i föreningen och får använda lägenheten. När du bor i en bostadsrätt måste du betala en avgift till föreningen varje månad. Om du har lånat pengar till lägenheten måste du också betala ränta och amortering till banken. 

Att hyra i andra hand

Att hyra i andra hand innebär att du hyr av personen som har förstahandskontrakt på lägenheten. Om du vill hyra en lägenhet i andra hand är det viktigt att ta reda på om hyresvärden har godkänt uthyrningen. Tänk på att skriva kontrakt när du ska hyra i andra hand. Om du inte har skrivit kontrakt kan du tvingas flytta om den som har kontrakt i första hand kräver det.

Så skaffar du lägenhet

I många städer finns det en bostadsförmedling. Bostadsförmedlingen brukar ha en webbsida på Internet där du kan anmäla dig och söka efter lediga lägenheter.
När du har anmält dig måste du gå till webbsidan ofta för att se om det har kommit några nya lediga lägenheter. Om du ser en annons om en lägenhet så kan du söka den lägenheten. 

När du har tittat på en lägenhet måste du tacka ja eller nej till hyresvärden. Hyresvärden kontaktar dig om det blir du som får förstahandskontrakt på lägenheten. 

Tips till dig som söker lägenhet

  • Det kan också vara bra att du visar ditt intresse direkt för hyresvärden. De flesta större hyresvärdar har egen webbsida där du kan anmäla dig.
  • Fråga dina vänner och bekanta vilka hyresvärdar de hyr av och be att få namn och adress till dem. Du kan då berätta för hyresvärden att dina vänner redan bor i ett av värdens hus.
  • Leta efter annonser om lediga lägenheter i olika dagstidningar och på Internet. Där kan du hitta lägenheter som du kan hyra i andra hand, alltså inte direkt av hyresvärden.


Hjälp med bosättning från Arbetsförmedlingen

Du som har fått uppehållstillstånd och bor på något av Migrationsverkets anläggnings-boenden kan få hjälp av Arbetsförmedlingen att hitta en bostad där du har goda möjligheter att få arbete eller utbilda dig. Så snart du har fått en bostad kommer vi att ta fram en plan för vilka aktiviteter du behöver för att kunna få ett arbete eller börja studera. Du kan tacka ja eller nej till förslaget, men du kommer bara att få ett förslag. Om du tackar nej, får du lösa din bostadssituation på egen hand.

Hjälp med bosättning

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2014 Länsstyrelsen Västra Götaland