Hitta rätt - ett material för ensamkommande

Visste du att det finns ett material för dig som är boendepersonal eller socialsekreterare och jobbar med ensamkommande ungdomar? Det heter Hitta rätt.

Hitta rätt-materialet består av en pärm, en handledning och en webbutbildning. Pärmen innehåller ungefär 100 arbetsblad uppdelade på sex områden – utbildning, identitet och utveckling, familj och relationer, socialt samspel och klara sig själv. När Hitta rätt togs fram 2012 utgick man från socialtjänstens system BBIC och kopplade pärmens olikfärgade områden till BBICs behovsområden.

Handledningen är ett stöd för dig som handledare så att du kan jobba tillsammans med ungdomarna med Hitta rätt.

Hitta rätt togs fram i boenden för ensamkommande ungdomar i Göteborgs Stad när personalen såg ett behov av att kvalitetssäkra och systematisera arbetet med ungdomarna. Man ville skapa förutsättningar för en lyckad integration.

Idag arbetar boenden och socialtjänst över hela landet med Hitta rätt och du hittar det kostnadsfritt här på informationsverige.se.

​Vill du veta mer?

För information om själva materialet:

För teknisk vägledning:

Ladda ner Hitta Rätt

Pärmframsida och ryggar

Inlaga (20161016)

Ändringar i senaste upplagan

Handledning i att använda materialet

Introduktion

Handledning

Webbutbildning i Hitta Rätt

Webbutbildningen innehåller information om vad Hitta rätt är och hur du kan arbeta med det tillsammans med ungdomarna. Den innehåller även en fördjupande del om hur du kan utbilda dina kollegor i Hitta rätt så att ni får ett gemensamt arbetssätt.

Till webbutbildningen

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies