اگر شما دچار معلولیت هستید

آخرین به روز رسانی 3ـ 10ـ 2018

اگرعملکرد فیزیکی یا ذهنی شما را تحت تاثیر قرار می دهد واختلال ایجاد کند، آن را معلول می نامند. این ممکن است به این معنی باشد که برای کمک به زندگی روزمره یا کار به کمک ها یا حمایت ضرورت داشته باشید.

کارکردن با معلولیت

مهم است که به طور مستقیم به اداره کاربگویید که ناتوانی کاری دارید. به عنوان مثال، اداره کار می تواند به شما کمک کند که محل کار خود را با توجه به ضرورت های خود متناسب کنند. اگر در معرض اختلال شنوایی یا بینایی هستید، می توانید از یک مشاور ناشنوایان، متخصص بینایی یا مترجم زبان کرولال ها کمک دریافت کنید.

پشتیبانی و کمک های مالی

ممکن است شما به انواع مختلفی از کمک بسته به نوع ناتوانی شما بهره مند شوند.