تمدید اجازه اقامت با مدت محدود

آخرین به روز رسانی 12ـ 2ـ 2020

زمانی که اجازه اقامت با محدودیت زمانی شما منقضی می شود، می توانید تقاضای تمدید آن را درخواست کنید. اگرهنوز هم نیاز به حفاظت دارید، اجازه اقامت تمدید میشود. در بعضی موارد اگر دلایل دیگری هم برای اقامت در سویدن داشته باشید، می توانید اجازه اقامت خود را دریافت کنید.

به اینصورت شما تقاضای تمدید اجازه اقامت می کنید

قبل ازاینکه اجازه اقامت با محدودیت زمانی شما خاتمه یابد، باید برای تمدید آن درخواست کنید. زودترین وقتی که میتوانید تقاضا کنید سه ماه قبل از پایان اجازه اقامت می باشد.

اگربموقع تقاضای تمدید اجازه نکنید.

اگرقبل از اینکه اعتباراجازه اقامت شما تمام شود درخواست تمدید نداده باشید، درطول مدتی که درانتظارجواب هستید اجازه کارکردن ندارید. احتمال دارد حتی بعضی ازمزایا را هم از قبیل حق الزحمه استقرار، کمک هزینه تحصیلی و یا حق مراقبت از طفل را دست دهید.

اگردرسطح لیسه تحصیل میکنید

اگر درسطح لیسه تحصیل میکنید و بین سنین ۱۷ تا ۲۴ ساله هستید، ممکن است در بعضی موارد برای خاتمه دادن به تحصیلاتتان اجازه اقامت طولانی تر برای مدت محدود دریافت کنید.

این امر به شما مربوط می شود که در لیسه، لیسه مخصوص معلولین ویا تحصیلات معادل آن، به عنوان مثال، مکتب لیسه عمومی یا مکتب کلانسالان شاروالی (Komvux) تحصیل می کنید.

مدت اجازه اقامت محدود بستگی به این دارد که چه مدتی از تحصیلات شما باقی مانده باشد.

به منظور حفظ اجازه اقامت برای تحصیلات لیسه، باید به طور مرتب نشان دهید که شما در تحصیلات خود فعالانه شرکت کرده اید. برای مثال، شما باید نمبرها یا گواهینامه های خود را که هر ساله در کلاسهای اداره مهاجرت فعالانه حضور داشته اید را برای اداره مهاجرت بفرستید.

هنگامی که تحصیلات لیسه خود را به پایان رساندید، درصورتیکه درآمد به اندازه کافی داشته باشید که بتوانید ازعهده معاش خود برآیید می توانید برای اجازه اقامت دائمی تقاضا دهید.

تقاضای اقامت دائم

اگردرسویدن کار میکنید و یا با شریک زندگانی خود درسویدن زندگی میکنید میتوانید اجازه اقامت دائم تقاضا کنید.

اگر در سویدن کارمیکنید

اگراز طریق کارخودتان و یا شرکت خودتان معاش به اندازه کافی داشته باشید میتوانید اجازه اقامت دائم تقاضا کنید.

ا گربا شریک زندگانی خود در سویدن زندگی میکنید

اگر شما با یک کسی زندگانی می کنید که یک شهروند سویدنی است یا اجازه اقامت دائمی دارد، می توانید به دلیل رابطه با شریک زندگانی خود، اجازه اقامت دریافت کنید.

اگرحداقل دو سال با هم زندگانی کرده باشید، می توانید اجازه اقامت دائمی بگیرید. اگر کمتر از دو سال با هم زندگانی کرده باشید، می توانید یک اجازه اقامت محدود به مدت حداکثردو سال دریافت کنید.