Caafimaad dareen xilliga wakhtiga magan-gelyo doonka

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 21 3 2019

Dhamaan dadka ku nool Iswiidhan waxay xaq u leeyihiin inay helaan caafimaad iyo daryeel caafimaad marka loo baahdo - xitaa adigaaga ah magan-gelyo doonka. Boggagan waxaad ka helaysaa qawaaniinta iyo sida aad samaynayso si aad daryeel caafimaad uga raadsato gudaha Iswiidhan.