Haddii aad doonaysid inaad wax barato

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 29 10 2018

Waxaad wax u baran kartaa qaabab badan oo kala duwan. Halkan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan waxa khuseeya adigaaga doonaya inaad wax baratid. Halkan waxaa ku jira macluumaad ku saabsan taageerada bilaabida waxbarashada.

Waxbarasho dhamaystir ah

Haddii aad haysato waxbarasho xirfad oo aad ka heshay dal kale oo aan ahayn Iswiidhan, ama ku soo shaqaysay xirfad gudaha dal kale, waxaad u baahan kartaa inaad dhigato waxbarasho dhamaystir ah. Waa waxbarasho aad ku baranayso waxa looga baahanyahay si aad ugu shaqayso xirfadan gudaha Iswiidhan.

Waxbarashooyinka dhamaystirka ah waxaa laga helaa jaamicadaha iyo kuliyadaha. Waxaa jira tusaale ahaan waxbarashooyinka:

  • takhasuska dhaqaale
  • injineerada
  • kalkaalisooyinka caafimaadka
  • cilmiga bulshada
  • aqoonta nidaamka kombiyuutarada
  • dhakhtarnimo
  • macalinimo

Waxbarashooyinkan dhererkoodu waa inta u dhaxaysa 1–2 sano. Waxaad kaalmo waxbarasho ka heli kartaa Guddiga ammuuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda, CSN, xilliga wakhtiga aad dhigato waxbarashadan.

Marinka dugsiga dadka waaweyn

Haddii aad tahay inta u dhaxaysa 17–21 sano oo timi Iswiidhan iyadoo aan waalidkaa kula socon, waxaad dhigan kartaa marinka dugsiga dadka waaweyn. Marinka dugsiga dadka waaweyn waa waxbarasho laga helo dugsiga dadka waaweyn. Halkan waxaad ku dhiganaysaa koorsooyinka dugsiga sare. Waad bilaabi kartaa waxbarashadaada xitaa haddii aanad haysan wax ah maadooyinka dugsiga hoose-dhexe.

Kaalmada iyo amaahda laga helo CSN

In wax lagu barto Iswiidhan badanaaba waa bilaash. Waxaad codsan kartaa noocyo kaalmooyin oo kala duwan iyo amaah laga helo Guddiga ammuuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda, CSN, si aad u daboosho kharashyadaada xilliga wakhtiga aad waxbaranayso.

Nooca kaalmada iyo amaahda aad codsan karto waxay ku xirantahay da'daada iyo nooca heerka aad wax ku barato.