Att bilda familj och leva med barn i Sverige

Senast uppdaterad: 14/3-2018

Det här är material från boken Om Sverige.

Här beskrivs svensk lagstiftning om äktenskap och samboförhållanden. Du kan också läsa om att vänta och föda barn samt om föräldraförsäkringen.

I kapitlet finns information om barns rättigheter och hur skola, förskola, fritidshem fungerar samt viktiga delar i olika lagar som du kan behöva känna till.