Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Senast uppdaterad: 2/3-2020

Om du studerar på gymnasial nivå och är mellan 17 och 24 år har du i vissa fall möjlighet att få ett längre tidsbegränsat uppehållstillstånd för att slutföra dina studier.

Det gäller dig som läser på gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning på till exempel folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning (Komvux).

Det tidsbegränsade uppehållstillståndets längd beror på hur lång tid du har kvar av utbildningen.

Vad krävs för att du ska få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå?

Det är många faktorer som påverkar om du kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Reglerna ser olika ut för dig som är asylsökande och för dig som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som du vill förlänga. Reglerna ser också olika ut beroende på om du har kommit till Sverige utan dina föräldrar eller med din familj, om du studerar på ett nationellt program eller på ett introduktionsprogram, och i vissa fall när du först ansökte om asyl.

För att få behålla ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå måste du regelbundet visa att du har deltagit aktivt i dina studier. Migrationsverket kontaktar dig när det är dags att redovisa detta.

Vad händer när du har avslutat gymnasiet?

När du har avslutat dina studier på gymnasial nivå kan du ansöka om ett permanent uppehållstillstånd om du kan tjäna tillräckligt mycket pengar för att klara dig själv.