Så skyddar du dig och andra från spridning av coronaviruset och covid-19

Senast uppdaterad: 30/3-2020

Ett nytt coronavirus sprids i världen. Viruset orsakar en sjukdom med namnet covid-19. Sjukdomen påminner ofta om en vanlig förkylning eller influensa. De flesta som får sjukdomen blir enbart lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården.

Sju enkla råd för att skydda dig och andra

  • Stanna hemma om du är sjuk eller känner lindriga symtom som halsont, hosta eller snuva. Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
  • Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns.
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
  • Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.

Viktiga telefonnummer

  • Ring 113 13 för allmänna frågor om covid-19.
  • Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.
  • Vid livshotande tillstånd ring 112.

Mer information om coronaviruset och covid-19: