ስራሕ ምርካብ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 27 3 2019

ስራሕ፡ ብብዙሕ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።

  • ናብ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ኬድካ ብመንገዲ ናቶም ምልክታታት ናይ ክፉት ስራሓት፡ ስራሕ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።
  • ምስ ትካል ምምልማል ሰራሕተኛታት ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ሓደ ትካል ምምልማል ሰራሕተኛታት ንዝተፈላለያ ትካላት ሰራሕተኛታት የካሪ።
  • ምስ ትካል ምቝጻር ሰራሕተኛታት ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ሓደ ትካል ምቝጻር ሰራሕተኛታት፡ ሓድሽ ሰራሕተኛ ክቘጽራ ንዝደልያ ትካላት ሰብ ይረኽበለን።
  • ኣብ ጋዜጣታት ወይ ኣብ ኢንተርነት ንዝወጽእ ምልክታ መልሲ ክትህበሉ ትኽእል።
  • ምስ ሓደ ወሃብ ስራሕ ርክብ ክትገብር ትኽእል።
  • ንትፈልጦም ሰባት ክትሓትት ትኽእል።

ሞያታት ኣብ ሽወደን 

ኣየናይ ስራሕ ንዓኻ ከም ዝሰማማዕ ወይ ናትካ ሞያ ኣብ ሽወደን እንታይ ኣገዳስነት ከም ዘሎዎ ርግጸኛ እንተ ዘይኴንካ፡ ካብ ይርከስጋይደን ( Yrkesguiden) ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ይርከስጋይደን ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ ዘማዕበልዎ ኣሃዛዊ መሳርሒ እዩ።

ኣብ ይርከስጋይደን ብዛዕባ እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ኣሎ።

  • ትርጕም ናይ ዝተፈላለዩ ሞያታት
  • ኣብ ውሽጢ ሓደ ፍሉይ ሞያ፡ ስራሕ ናይ ምርካብ ዘሎ ዕድል ክሳብ ክንደይ ዓቢይ ምኳኑ።
  • ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለዩ ሞያታት ስራሕ ንምርካብ ኣየናይ ትምህርትን ተሞኩሮን ክህልወካ ከም ዘለዎ።

ንመብዛሕትኦም እቶም ሞያታት ዝገልጹ ፊልምታት እውን ኣሎዉ።

ይርከስጋይደን ናብ ሽወደንኛ፡ እንግሊዝኛ፡ ዓረብኛ፡ ፋርስኛ፡ ሶማልኛን ትግርኛን ተተርጕሙ ኣሎ።