Karlskrona

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 23 10 2019

ኣብዚ ከተማ’ዚ፡ ዳርጋ ኩሉ ነገር ብቐረባ ክትረኽብዎ ትኽእሉ። ሃብታም ተፍጥሮኣዊ ከባቢ፡ ነኣሽቱ ዓዲታትን ዓበይቲ ከተማታት ኩሉ ብቐረባ ኣብ ጥቓኹም ይርከብ። ስራሕ፡ ማሕበራዊ-ኣገልግሎታት ከምኡ ውን ድኳናት፡ ኣብ ጥቓኹም ኣለኩም። ኣብዚ ከተማ ንጡፋት ማሕበራት ኣለዋ። ኣብ ባህልን ስፖርትን ዝተኮረ ንጥፈታት ከኣ፡ ብብዝሒ ይርከብ። ኣብዚ ከተማ’ዚ ብሕጽር ዝበለ ንኹሉ ዘድሊ ነገራት፡ ኣሎ ክበሃል ይከኣል። ናብዚ ከተማ’ዚ ብደሓን ምጽኡ!

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

66,709

ስፍሓት መሬት

3,345 ኪሜ²

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

  • Kalmar 83 ኪሜ
  • Malmö 205 ኪሜ
  • Köpenhamn 249 ኪሜ
Vy över Karlskrona från luften.

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ካርልስክሩና 130 ዜግነታት ይርከቡ። ዓረብ፡ ሶማል፡ ኣልባንያ፡ ሰርቦክሮሽያ ካብቶም ዝዓበዩ ናይ ቋንቋ ጉጅለታት እዮም።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ካርልስክሩና 130 ዜግነታት ይርከቡ። ዓረብ፡ ሶማል፡ ኣልባንያ፡ ሰርቦክሮሽያ ካብቶም ዝዓበዩ ናይ ቋንቋ ጉጅለታት እዮም።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ'ዚ ከተማ'ዚ፡ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ዝነጥፋ ብርክት ዝበላ ማሕበራት ይርከባ። ንኣብነት፡ ማሕበራት ስፖርታዊ-ንጥፈታት፡ ባህላዊ ማሕበራት፡ ኣብያተ-ክርስትያናት ምትእሳሳራተንን። ኣብቲ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ዝርከብ መዝገብ-ማሕበራት ብምእታው ምስ ዝምባሌታትኩም ዝሳነያ ማሕበራት ክትደልዩ ትኽእሉ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ካርልስክሩና፡ ከተማዊ ኣገልግሎት ከም ናይቲ ኮምዩን ሓበሬታ፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ቤትጽሕፈት መድህን፡ ቤትንባብን ናይ ቀረጽ ቤትጽሕፈትን ይርከብ። ኣብ ሳንትሩም እተፈላለየ ድኳናትን ጋለርያታትን ኣብያተመግብን ኣሎ። ወጻኢ ካብ ከተማ ሱፐርማርከት ኣሎ። ክዳውንትን ኣቕሑ ገዛን ክሽነን ብሕሱር ዚግዘኣለን ሓያሎ ሰከንድሃንድ ቡቲካት ኣለዋ።

Inomhuscentrum med människor som shoppar och fikar.

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ካርልስክሩና ኮምዩን ንደቂ 1-5 ዓመት፡ ብቑዕ ናይ ህጻናት ቤትትምህርቲ ንጥፈት ኣለዋ። ኮሙናውን ብሕታውን ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ። ሓያሎ ናይ ወለዲ መውዓሊ ቦታውን ኣሎ።

Två förskolebarn leker med vatten och sand utomhus.

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

ኣብ ናይ ካርልስክሩና ኮምዩን ኣስታት 7000 ተምሃሮ ዘለወን 38 መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ። ሾሞንተ ካብአን ብሕታውያን እየን። ኣብኡ እተፈላለየ ናይ ትምህርቲ መደባት ኣሎ። ኮሙናውን ብሕታውን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ድማ ኣለዋ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ካርልስክሩና ኣብቲ ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ ኮምቩክስን ኤስኤፍኢን ኣሎ። ኣብኡ ሰብ ብርሑቕ ይኹን ብክላስሩም ኣገባብ ብመዓልቲ ወይ ብምሸት ከከም ጠለቡ ትምህርቲ ይረክብ።

ኮለጅ ሊቶሪና ናይ ኦሰርሾን ገጽታ ዚገልጽ ትምህርቲ ይህብ፡ ማለት፡ እቲ ኣብኡ ዚመሃር ብዛዕባ መሬትን ህዝብን ኦስተርሾን ፍልጠት ይቐስም።

ብለኪንገ ተክኒካል ኮለጅ፡ BTH ናይ ሽወደን ህቡባት ኮለጃት እየን። ኣብኡ ብዛዕባ IT ከምኡውን ንቐጻሊ ምዕባለ ንዚጠቅም መሃዝነት ትዅረት ይወሃቦ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብቲ ከተማ ሓያሎ ማእከላት ጥዕና ኣለዋ፡ ከም ናይ ህጻናትን ኣደታትን ክሊኒክ ከምኡውን ብለኪንገ ሆስፒታል። እቲ ናይ ብለኪንገ ወረዳ ቤትምኽሪ እዩ ነቲ ክንክን ሕሙማት ዘመሓድሮ። ኣብቲ 1177 ቮርጊደን ሕቶ ክትሓትትን ምኽሪ ክትረክብን ብዛዕባ ናይ ካርልስክሩና ናይ ጥዕና ትካላት ድማ እኩብ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። ወይ ናብ ናይ 1177 ወብሳይት ብጻሕ ወይ ድማ 1177 ኢልካ ደውል።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ በዓልስልጣን ትካላት ምስ እትራኸብ ተርጓማይ ናይ ምህላው መሰል ኣሎካ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብን ናብን ካርልስክሩና ምስ እትጎዓዝ ናይ ማልመ/ሾፐንሃምን እትኸይድ ባቡር ውሰድ ወይ ከኣ ንሰሜን ገጽካ ናብ ስቶክሆልም ወይ ናብ የተቦሪ። ሰላሳ ኪሎመተር ካብ ካርልስክሩና ናይ ሮነቢ መዓርፎ ነፈርቲ ኣሎ፡ ካብኡ ናብ ብሩማንን ናብ ናይ ስቶክሆልም ኣርላንዳ መዓርፎ ነፈርትን ብነፋሪት ክትከይድ ትኽእል።

ኣብ ካርልስክሩና ብናይ ብለኪንገ መስመራት ኢኻ እትጎዓዝ። እቲ መስመር ብግሩም መገዲ እተሃንጸ እዩ። ናይ ሰዓታት ሰለዳን እትደልያ ኣውቶቡስን ብወብሳይት ክትረኽቦ ትኽእል።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ካርልስክሩና እተፈላለየ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣሎ፡ ካብ ሆስፒታል ጀሚሩ ክሳብ ዓለማዊ ዝና ዘትረፋ ትካላት። ኣብ መንጎተን ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ እዘን ዚስዕባ ከም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል፤ ABB ሃይ ቮልተጅ ከብልስ፡ ዲናፓክ፡ ሮክስቲ፡ ካርልስክሩና ኮምዩን፡ ኤሪክሶን፡ ሳብ ኮኩምስ፡ ኦራላይትን ናይ ብለኪንገ ወረዳ ቤትምኽርን። እተን መንግስታውያን በዓልስልጣናት ዝኾና ሓለዋ ገማግም ባሕሪ፡ ምክልኻል ቡቨርከት እውን ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ እየን።

Kunder handlar av småföretagare på Torgmarknad i Karlskrona.

ነቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ዋኒን ኪተክል ዝደሊ፡ ናይ ሓደሽ ዋኒን ማእከል ኣሎ፡ ኣብ ናይ Nyföretagarcentrum Karlskronas ወብሳይት ኣንብብ።