Härjedalen

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 17 12 2019

ሀርየዳለን 11 934 ትርብዒ ኪሎመትር ዝምስፋሑ ንኹሉ ተቐማጢ ሰፊሕ ቦታ ዘለዎ ኣብ ሽወደን ዝዓበየ ኮምዩን እዩ። ኣብኡ ኣኽራናትን ቀላይትን ዱርን ይርከብ: ብሓጋይ ኮነ ብክረምቲ ድማ ንዚግደሱ መዘናግዒ ቦታ እዩ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

11,934

ስፍሓት መሬት

11,860 ኪሜ²

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

  • Mora 140 ኪሜ
  • Östersund 187 ኪሜ
  • Sundsvall 216 ኪሜ

ኣብ "ምጭውቲ ሃየርዳለን" ናይ ህይወት ድራኸን: ቕንዕናን ሕውነትን ኣሎ። እዚ እዩ ኣብ ሃየርዳለን ኮምዩን ከም ንጥፈትን ባህርይን ኮይኑ ዚነብር ዘሎ።

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ሃየርዳለን ኩሉ ዓይነት መንበሪ ገዛውቲ ኣሎ። ሰብ እንተ ደልዩ ኣብቲ ከተማ ወይ ካብኡ ወጻኢ ገዛ ኪዕድግ ይኽእል። እቲ ኮምዩን ገዛ ዘካሪ ትካል ኣለዎ: ግን ካልኦት ብሕታውያን ኣካረይቲ ድማ ኣለዉ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብዚ ግዜዚ ኣብ ሃየርዳለን ካብዘን ዚስዕባ ሃገራት ዚመጹ ኣለዉ፤ ሲርያ: ኣፍሪቃ: ኤርትራ: በርማ: ኣፍጋኒስታን: ኢራንን ኢራቅን። ዚዝረብ ቋንቋታት ድማ: ዓረብ: ትግርኛ: ትግረ: ሶማሊ: ፋርስ: በርማ: ደቡብ ሰሚስካ። ኣብ ሃየርዳለን ደቀባት ዝኾነ ሳመር ዝብሃሉ ሳሚስካ ዚዛረቡ ሰባት ኣለዉ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ሃየርዳለን ክሳዕ ሕጂ ናይ ሽወደናዊት ቤትክርስትያን ማሕበር ኣሎ። ሽወደናዊት ቤትክርስትያንን ካልኦት ማሕበራትን ናብቶም ሓደስቲ መጻእቲ ዝዓለመን ሃይማኖት ብዘየገድስ ሓያሎ ንጥፈታት የካይዳ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ሃየርዳለን ዓቢ ኮምዩን እዩ። ኣብኡ ብዙሕ ነኣሽቱ ከተማታት ኣለዋ። ርእሲ ከተማ ስቨግ ትብሃል። ካልኦት ነኣሽቱ ከተማታት፤ ሊልሃርዳል: ኢተርሆግዳል: ሀደ: ሎፍስዳለን: ቨምዳለንን ፉነስዳለን። ኣብቲ ኮምዩን ብዙሕ ኣብያተጽሕፈት ኣሎ። ቀንዲ ቤትጽሕፈት ኣብ ስቨግ እዩ። ናይ ከባቢ ኣብያተጽሕፈት ድማ ኣብ ፉነስዳለን: ሀደን ኢተርሆግዳለንን ኣሎ። ኣብዘን ቦታታት መባእታ ቤትትምህርቲ: ድኳናት: መሐምበሲ: እተገልገለ ኣቕሑ መሸጢ ወዘተ..ይርከብ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ቤትትህምርቲ ህጻናት ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ሲስተም ናይ ዕደመ ምሉ እ ዚወስድ ምህሮ ቀዳማይ ስጕሚ እዩ። በዚ ከኣ ደቅና ብጽቡቕን ድሕነት ዝመልኦን ኣገባብ ይምዕብሉ።

ናይ ሃየርዳለን ኮሙናዊ ኣብያተተምህርቲ ህጻናት ነቶም ዕድመኦም ኣብ መንጎ ሓደን ሓምሽተን ዝኾኑ ቆልዑ ብቕዓቱ ልዑል ዝኾነ ክንክን ጥዕና ይህብ። በቶም ምሁራን ሰራሕተኛታት ዚምራሕ ናይ ፐዳጎጂ ንጥፈታት ኣሎ። ንሱ ድማ ኣብ ትምህርትን ክንክንን ምዕባይ ቆልዑን ይነጠፍ።

ኣብ ሃየርዳለን ኣርባዕተ ናይ ኮኦፕራቲቭ ኣብያተትመህርቲ ኣለዋ። ኣብ ኩላተን እቶም ወለዲ ኣብቲ ንጥፈታት ናይቲ ቤትትምህርቲ ይሳተፉ፡ ነቶም መምህራንን ኣለይቲ ቆልዑን ድማ ባዕላቶም ይመርጹዎም። ወለዲ ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ናይቲ ትምህርቲ እውን ይሳተፉ እዮም፡ ማለት መግቢ ብምኽሻንን ካልእ ምምሕዳርን።

ናይ ወለዲ ምስታፍ፡ ምትእምማን ምርድዳእን ሓላፍነት ምህልውን ይፈጥር። ኣብ ወለድን ቆልዑን ድማ ቅሳነትን ሕውነትን ይፈጥር።

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

ኣብቲ ኮምዩን ኤፍ 6 ዘለወን ኣብያተትምህርቲ ብዙሓት እየን። እዚ ድማ ነቶም ነኣሽቱ ተመሃሮ ሓጺር ጕዕዞ ማለት እዩ። ከምዚአን ዝበላ ኣብያተትምህርቲ ኣብ ስቨግ፡ ሊልሀርዳን፡ ሎፍስዳለን፡ ሀደ፡ ቨምዳለን፡ ፉነስዳለን፡ ብሩክስቫላርናን ኢተርጎርዳልን ይርከባ።

ካብ 7-9 ዓመተትምህርቲ ዘለወን ኣብያተትምህርቲ ኣብ ስቨግ፡ ፉነስዳለንን ኢተርሆግዳልን ይርከባ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ሃየርዳለን ኤስኤፍኢ ወይ ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣሎ፡ ከምኡውን ምስ ሕብረተሰብ ምልላይ፡ መሰረታዊ ናይ ዓበይቲ ቤትትምህርቲ፡ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ንዓበይቲ ከምኡውን ናይ ኮለጅ ናይ ርሑቕ ትምህርቲ። ኣብ ስቨግ ህዝባዊ ኮለጁ ኣሎ፡ ባከዳልስ ህዝባዊ ኮለጅ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ'ዚ ከተማ'ዚ፡ ተጠቀምቲ ናይ ዝተፈላለየ ናይ ጥዕናዊ--ኣገልግሎታትን ክንክን ክትኮኑ ትኽእሉ። ኣብዚ ከተማ፡ ሓፈሻዊ ሕክምና፡ ማእከል-ጥዕና ህጻናት፡ ኣዴታት (ነፍሰ-ጾራት) ከምኡ ውን ክሊኒክ-ስኒ፡ ይርከብ። ሕክምናዊ ክንክን ምስ እትደልዩ፡ ናበይ ክትከዱ ከም ዘለኩምን ካልእ ንጥዕናዊ-ክንክን ዝምልከት ዝርዝራት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ትረኽብዎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ናይ ትርጉም ሓገዝ ኣብ መንግስታውን ኮሙናውን ትካላት ይርከብ። ቆጸራ ክትገብር ከሎኻ ናይ ትርጉም ሓገዝ ከም ዘድልየካ ንገር። ኣብቲ ኮምዩን ኢንተግራኹን ሰርቪስ ዚብሃል ኣሃዱ ኣሎ፡ ኣብኡ ድማ ነቶም ኣብ ሃየርዳለን እተመደቡ ሓደስቲ መጻእቲ ናይ ትርጉም ሓገዝ ኣሎ። እቶም ናይቲ ኣሃዱ ሰራሕተኛታት ነዚ ብዚምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ኪህቡ ይኽእሉ እዮም።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ሓደ ሰብ ናብ ሃየርዳለን ብእተፈላለየ መገዲ ኪጎዓዝ ይኽእል እዩ። ነፋሪት፡ ማኪና፡ ኣውቶቡስን ባቡርን። ኣብቲ ናይ ኮምዩን ወብሳይት ሓበረታን ሰለዳ ሰዓትትን ኣንብብ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ናይ ሃየርዳለን ኮምዩን ኣብቲ ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ እዩ። ሓደ ሰብ ከም ነርስ ወይ ሓላዊ ወይ ኤች ኣር ኣማኻሪ ወይ ናይ ሓደ ዋኒን ሓላፊ ኮይኑ ይስራሕ፡ ኣብ ሃየርዳለን ኮምዩን ዓቢ ተራ እዩ ዚጻወት። ኩላትና ብሓባር ኮምዩንና ኪነጥፍ ኢና እንደሊ፡ እዚ ከኣ ንኣና ክብሪ እዩ። ንተወሳኺ ክፉት ቦታ ኣብቲ ኮምዩን ኣንብብ።

SYKES ናይ 35 ዓመት ተመክሮ፡ ዝያዳ 75 ማእከል ልዕሊ 46000 ሰራሕተኛታት ዘለዎ ኣህጉራዊ ትካል እዩ። ሲከስ ምስ ቢፒኦ (ቢዚነስ ፕሮሰስ ኣውትሶርሲን) ኮይኑ ይሰርሕ፡ ናይ ዓሚል ኣገልግሎት፡ ንነኣሽቱ ዋኒናትን ዓበይቲ ኣህጉራዊ ዋኒናትን ናይ ዓሚል ኣገልግሎት፡ ተክኒካዊ ድጋፍን መሸጣን ይህብ።

ኣብ ሃየርዳለን ብዙሓት ሰባት ንቫከሽን ወይ ኣብ ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ይመጹ። ስለዚ ናይ ቱሪዝም ስራሕ ይርከብ እዩ። እቲ ዝዓበየ ናይ ሃየርዳለን ቦታ ቱሪዝም ቨምዳለን፡ ሎፍስዳለንን ፉነስዳለንን እዩ።