Mellerud

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 23 7 2019

ኣብዚ ከተማ’ዚ፡ ዳርጋ ኩሉ ነገር ብቐረባ ክትረኽብዎ ትኽእሉ። ሃብታም ተፍጥሮኣዊ ከባቢ፡ ነኣሽቱ ዓዲታትን ዓበይቲ ከተማታት ኩሉ ብቐረባ ኣብ ጥቓኹም ይርከብ። ስራሕ፡ ማሕበራዊ-ኣገልግሎታት ከምኡ ውን ድኳናት፡ ኣብ ጥቓኹም ኣለኩም። ኣብዚ ከተማ ንጡፋት ማሕበራት ኣለዋ። ኣብ ባህልን ስፖርትን ዝተኮረ ንጥፈታት ከኣ፡ ብብዝሒ ይርከብ። ኣብዚ ከተማ’ዚ ብሕጽር ዝበለ ንኹሉ ዘድሊ ነገራት፡ ኣሎ ክበሃል ይከኣል። ናብዚ ከተማ’ዚ ብደሓን ምጽኡ!

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

9,421

ስፍሓት መሬት

514 ኪሜ²

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

  • Vänersborg 45 ኪሜ
  • Trollhättan 55 ኪሜ
  • Uddevalla 65 ኪሜ
  • Karlstad 120 ኪሜ
  • Göteborg 130 ኪሜ
መትረብ ማይ ኣብ ሆቨሩድ።

ዓመታዊ ኣስታት 250 000 ሰባት ናብቲ ኣብ ሆቨሩድ ዝርከብ መትረብ ማይ ይበጽሑ።

ንሕና ሓያሎ ታሪኻዊ ቦታታትን ሃብታም ባህላዊ ህይወትን ኣሎና። ኣብ መላሩድ፡ ኣብ ንእሽቶ ከተማ ወይ ኣብ ገጠር ክትቅመጥ ትኽእል፡ ግን ከኣ ኩሉ ግዜ ጥቓ ዓበይቲ ከተማታት ኢኻ።

መንበሪ-ገዛ

ኣብዚ ከተማ'ዚ፡ ብርክት ዝበላ ናይ መንበሪ-ኣባይቲ ኣማራጺታት ኣለኩም። ብርክት ዝበላ ኣባይቲ ዘካርያ ትካላት ኣለዋ። መንበሪ-ገዛ ክትዕድጉ ምስ እትደልዩ ውን ኣሎ። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው፡ ነጻ ዘሎ መንበሪ-ገዛን ትካላት ክራይ-ኣባይትን ዝምልከት፡ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ኣካረይቲ ትካላትን መንበሪ ገዛውትን ርኸብ

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ'ዚ ከተማ'ዚ፡ ብርክት ዝበሉ ተዛረብቲ ካልኦት ቋንቋታት ዝኾኑ ነባሮ ይርከቡ። ንተወሳኺ ሓበሬታ፡ ንክፍሊ ምቕባል ሓደስቲ ስደተኛታት ትወከሱ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ'ዚ ከተማ'ዚ፡ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ዝነጥፋ ብርክት ዝበላ ማሕበራት ይርከባ። ንኣብነት፡ ማሕበራት ስፖርታዊ-ንጥፈታት፡ ባህላዊ ማሕበራት፡ ኣብያተ-ክርስትያናት ምትእሳሳራተንን። ኣብቲ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ዝርከብ መዝገብ-ማሕበራት ብምእታው ምስ ዝምባሌታትኩም ዝሳነያ ማሕበራት ክትደልዩ ትኽእሉ።

ኣብ ዳል ዝርከብ ኩልቱርብሩከት (ማእከል ባህሊ፣ Kulturbruket)።

ቤት ትምህርቲ ባህሊ ናይ መለሩድ ነፍስ ወከፍ ዓመት ኣብቲ ኣብ መለሩድ ኣብ ዳል ዝርከብ ኩልቱርብሩከት ብዙሓት ናይ ሙዚቃ ምርኢታት የዳሉ እዩ።

ኣብ መለሩድ ብዙሓት ሃይማኖታውያን ማሕበራት ኣለዋ። ካባታተን ንምጥቃስ፤ ሽወደናዊት ቤትክርስትያን፡ ሚስዮን ቤትክርስትያን፡ ስሚርናን ናይ መለሩድ ክርስትያን ማእከል ይርከቡ። ናይ እስልምና ማሕበርውን ኣሎ። ዝቐረበ መስጊድ ኣብ ትሮልሃታን ይርከብ። ኣብ ናይ መለሩድ ወብሳይት ብዛዕባ ማሕበራት መለሩድ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

ኣወዳት ግጥም ኵዑሶ እግሪ ይጻወቱ ኣሎዉ።

ኣብ መለሩድ ኣርባዕተ ማሕበራት ናይ ኵዑሶ እግሪ ኣሎዋ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብዚ ከተማ'ዚ፡ ዳርጋ ኩሉ ዘድሊ ዝበሃል ነገር ኣሎ'ዩ ክበሃል ይከኣል። ቤት-ንባብ፡ ድኳናት መዓልታዊ ኣስቤዛ፡ ካልእ ኣገልግሎታት ዝህባ ድኳናት ቡቲካትን ይርከባ። ብዜካ'ዚ፡ ማእከላት ስፖርታዊ ንጥፈታትን ብርክ ዝበለ ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታትን ዝአንግዳ ማሕበራትን ይርከባ። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው፡ እንታይ ዓይነት ንጥፈታት ከም ዘሎን ካልእ ዝርዝራትን ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ናይ ሰርከስ ተዋሳእቲ ኣብ መድረኽ ኣብ ፈስቲቫል ካናልይራን።

ዓመታዊ ኣብ ወርሒ ሓምለ ንቈልዑን ዓበይትን ዝኸውን ንጥፈታት ዘለዎ ናይ ከተማ ጽንብል ነዳሉ ኢና።

ብተወሳኺ፡ ኣብቲ ኮምዩን ብዙሕ ናይ ስፖርት ሜዳታትን ጂምን መሐምበስን ናይ ስነጥበብ ቤተመዘክርን ክልተ ሲነማታትን፡ ከምኡውን ናይ ቨስትስቨርየ ዝበለጸ konsertlokaler ይርከብ። ቤትጽሕፈት ዕዮን ቤትጽሕፈት መድህንን ኣብ ቨነርስቦሪ ይርከቡ፡ ግን ኣብ መለሩድ ድማ ኣገልግሎት ይህቡ እዮም። ቤትጽሕፈት ቀረጽ ኣብ ትሮልሃታን ኣሎ። ኣብ መለሩድ ፖሊስ ጣብያ ኣሎ።

ኣብ መሓምበሲ ጋብላ ዝጻወቱ ቈልዑ።

ኣብ ሮዳሃለን ክልቲ መሓምበሲ ጋብላን ጅይምን ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብዚ ከተማ'ዚ፡ ነቶም ቆልዑ ዘለዎም ኣገልግሎት መዋዓሊ-ህጻናት ኣሎ። ምምሕዳር ከተማ፡ ነቶም ካብ 1 ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ዝዓለመ፡ ትምህርታዊ ንጥፈታት ውን ኣለዎ። ንተወሳኺ ዝርዝር ብዛዕባ'ዚ፡ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው ከተንብቡ ትኽእሉ።

ናይ መውዓሊ ህጻናት ቈልዑ ኣብ በረኻ ይጻወቱ ኣሎዉ።

መብዛሕትኣን እተን ናትና መውዓሊ ህጻናት ኣብ ጥቓ በረኻ ስለ ዝርከባ እቶም ቈልዑ መዓልታዊ ሓንሳብ ኣብ ደገ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

ምምሕዳር-ከተማ፡ ካብ ኣዚለ ክሳብ 9ይ ክፍሊ ዘጠቓልል ናይ መባእታዊ ደረጃ-ትምህርቲ ኣለዎ። ንመባእታውን ናይ ካልኣይ-ደረጃን ቤት-ትምርህቲ ብዝምልከት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው ከተንብቡ ትኽእሉ።

ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ዝምሃሩ ቈልዑ ኣብ ክፍሊ ምስ መምህሮም።

ናይ ኵለን ኣብያተ ትምህርቲ ተምሃሮ ናይ ኮምፕዩተርን ኣይፓድን ቀረብ ኣሎዎም።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ'ዚ ከተማ'ዚ፡ ዝተፈላለየ መደባት ትምህርቲ ንዓበይቲ ከምኡ ውን መደብ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንዓበይቲ ይወሃብ እዩ። ንተወሳኺ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው፡ ብዛዕባ ትምህርታዊ ዕድላት፡ ብዝርዝር ከተንብቡ ትኽእሉ።

ብዛዕባ ትምህርቲ ኣባጽሕ ኣብዚ ዝስዕብ ኣንብብ፡

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ'ዚ ከተማ'ዚ፡ ተጠቀምቲ ናይ ዝተፈላለየ ናይ ጥዕናዊ--ኣገልግሎታትን ክንክን ክትኮኑ ትኽእሉ። ኣብዚ ከተማ፡ ሓፈሻዊ ሕክምና፡ ማእከል-ጥዕና ህጻናት፡ ኣዴታት (ነፍሰ-ጾራት) ከምኡ ውን ክሊኒክ-ስኒ፡ ይርከብ። ሕክምናዊ ክንክን ምስ እትደልዩ፡ ናበይ ክትከዱ ከም ዘለኩምን ካልእ ንጥዕናዊ-ክንክን ዝምልከት ዝርዝራት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ትረኽብዎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ መንግስታዊ ወይ ውን ምምሕዳራዊ ትካላት ናይቲ ከተማ ኣብ እትገብርዎ ርኽክባት፡ ንኣብነት ኣብ ምምሕዳር ከተማ፡ ሕክምና ወዘተ..ናይ ቋንቋ ሽወደን ሕጽረት ምስ ዝህልወኩም፡ ተርጓሚ ክቍጸረልኩም ይኽእል። ተርጓሚ ኣቐዲሙ በቲ ዝምልከቶ መግስታዊ-ኣካል ከም ዝቍጸር ይግበር።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ'ዚ ከተማ'ዚ ስሉጥ ኣግልጎሎት መጎዓዝያ ኣሎ። ንሰዓታት ንቕሎን ናይ መጎዓዝያ ኣማራጺታትን ብዝምልከት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ'ዚ ከተማ ይኹን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከባ ከተማታት፡ ብርክት ዝበሉ ዓበይትን ነኣሽቱን ወሃብቲ-ስራሕ ይርከቡ። ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት ንምርኣይ ኣብ ማእተዊ ናይ'ዚ ሓበሬታ ''ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት'' ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ትረኽብዎ። እቶም ናይ ባዕልኹም ትካል ክትጅምሩ እትሓስቡ ሰባት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ነዓኹም ዝኸውን ኣገዳሲ ሓበሬታ ትረኽቡ።