کار و اعاشه و اباطه

در اینجا اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چطور در جستجوی کار باشید است. چطور شرکت شخصی خود را شروع کنید و معلومات در مورد قرار داد کار وجود دارد.  

دو طریق مختلف استخدام وجود دارد:

 • استخدام دائم، به این معنی است که شما یک کار ثابت و دائمی دارید. این کار تاریخ پایان ندارد.
 • استخدام برای زمان محدود: به این معنی است که شما یک کار برای مدت زمان محدود دارید.

درخواست کار

شما می توانید به طریقه های مختلف در جستجوی کار باشید.

 • شما می توانید به مرکز کاریابی رفته و از طریق تبلیغات آنها در مورد کارهای خالی دنبال کار شوید.
 • شما با شرکت تأمین خدمه و شرکت استخدام به تماس شده می توانید. یک شرکت تأمین خدمه برای شرکت های مختلف خدمه اجاره می دهد. یک شرکت استخدام اشخاص را برای یک شرکت که می خواهد پرسونل استخدام کند پیدا می کند.
 • شما به اعلانات که در روزنامه ها و یا انترنت است پاسخ دهید.
 • شخص خودتان می توانید مستقیأ با صاحب کار به تماس شوید.
 • شما می توانید از دوستان و آشنایان خویش در مورد کار بپرسید.

اداره کاریابی

اداره کاریابی یک اداره رسمی دولتی است که در سرتاسر کشور وجود دارد. اداره کاریابی برایتان در مورد اینکه چطور دنبال کار باشید توضیح می دهد. شما می توانید در مورد مشاغل مختلف و تحصیلات معلومات اخذ کنید، و اینکه چطور یک درخواستی را بنویسید رهنمایی شوید.

اداره کاریابی در وب سایت خود اعلانات پست های خالی را می گذارد. شما می توانید پست های خالی را در بخش (پلتس بانکن) در وب سایت اداره کاریابی پیدا کنید. www.arbetsformedlingen.se

هنگامی که شما اجازه اقامت دائمی را بدست آوردید، بسیار مهم است که خود را به اداره کاریابی  منحیث جستجو گر کار ثبت نام کنید. سپس شما شانس دخولی در یکی از پروگرام هایی آنها را خواهید داشت. شما خودتان باید به یکی از دفاتر کاریابی مراجعه کرده و خود را ثبت نام کنید. 

قرارداد استخدام

زمانیکه شما یک کار می گیرید باید زیر یک پیمان استخدام و یا قرارداد کار امضأ کنید. در این پیمان استخدام یا قرارداد کار مسایل ذیل باید باشد:

 • اسم و شماره هویت شخصی (پرشون نومر)
 • محل کار
 • تاریخ شروع کار
 • وظایف و عنوان
 • چه نوع استخدام شما دارید
 • مهلت، یعنی یک زمان معین که در آن روز برای شما معلومات داده می شود که کار تان خاتمه خواهد یافت، تا به تاریخ که کار تان به پایان می رسد.
 • معاش
 • چقدر مبلغ پول برای تعطیلات تا حق دارید.

اگر تکلیف دارید (مریض هستید) و یا آسیب دیده اید ونمیتوانید کار بکنید

غرامت بیماری پولی است که شما می توانید دریافت کنید اگرشما نمیتوانید کاربکنید چرا که شما تکلیف دارید (مریض هستید) و یا جراحت برداشته اید. روزاول که شما بیمارهستید یک دوره انتظار است. این بدان معنی است که طی آن غرامت بیماری ومعاش در آن روز پرداخت نمی‌شود. از روزدوم بیماری ۸۰ فیصد ازمعاش را دریافت میکنید. حقوق ۱۴روزاول بیماری، اگرمستخدم هستید، ازطرف کارفرما دریافت خواهید کرد.

اگر شما بیش از ۱۴ روز درخانه بوده باشید ازکارخود، کارفرما باید به صندوق بیمه‌ی همگانی اطلاع دهد. صندوق بیمه همگانی ‏در مورد پرداخت معاش بیماری تصمیم خواهد گرفت. برای اینکه صندوق بیمه‌ی همگانی تصمیم بگیرد باید یک تصدیق داکتربا خود داشته باشیده که علت اینکه چرا شما نمیتوانید کاربکنید درآن توضیح داده شده باشد.

شما همچنین ممکن است غرامت ازصندوق بیمه‌ی همگانی دریافت کنید اگر شما بیکار، خود اشتغال و یا در رخصت والدین ومریض ویا زخمی شده ومعاش خود را ازدست می دهید. شما باید روزاول به صندوق بیمه‌ی همگانی اطلاع دهید.

بیشتربخوانید درباره آنچه که اعمال می شود برای شما در وب سایت صندوق بیمه‌ی همگانی (Försäkringskassan) یاببینید که چه مقدارپول شما می توانید دریافت کنید اگرتکلیف دارید (مریض هستید) درسرویس خدمات الکترونیکی Ersättningskollen.

کار و اطفال

بیمه برای والدین

بیمه برای والدین به آنها اجازه میدهد تا از کارشان وقت پیدا کرده مراقب طفل خود باشند. مزایای والدین یک حمایه مالی است که به والدین داده میشود تا در وقت اولاد اول شان در خانه باشند. شما میتوانید مزایای والدین را برای 480 روز دریافت کنید. پدر طفل نوزاد مستحق ده روز رخصتی با مزایای موقت میباشد.

در صورتی که مسؤلیت سرپرستی مشترک باشد، شما که والدین هستید مستحق 240 روز رخصتی میشویید. از این روز ها 60 روز برای هر یک مخصوص میشود.

مراقبت از طفل

مراقبت از طفل آن جایی است که از اطفال در آنجا در وقت کار یا درس والدین از آنها مراقبت میشود، مثلاً کودکستان، پرورشگاه فامیلی و مراکز سرگرمی. وقتی که والدین کار میکنند یا درس میخوانند، طفل حق رفتن به مراقبت از طفل را دارد. والدین که در صدد کار یا در رخصتی طفل نوزاد دیگر هستند مستحق مراقبت میباشند. مراقبت از طفل توسط شهرداری اداره میشود اما مراقبت اطفال شخصی هم وجود دارد. اطفال بین سن یک و پنج ساله مستحق رفتن به کودکستان یا پرورشگاه فامیلی هستند. اگر شما در صدد کار یا در خانه با اطفال دیگر هستید طفل شما حق مراقبت از طفل را روز سه ساعت یا 15 ساعت در هفته را دارد.

در جای که زندگی میکنید برای معلومات بیشتر با شهرداری تان به تماس شویید.

اگر طفل شما مریض باشد

همچنان شما میتوانید مزایای والدین را دریافت کنید اگر طفل تان مریض است. این به نام مزایای موقت برای والدین یا مراقبت اطفال، VAB یاد میشود. در آنصورت شما 80 فیصد معاش تانرا میتوانید بگیرید. حد اکثر شما میتوانید 120 روز در سال را رخصت بگیرید.

​نکاتی چند از کارفرما!

امر جستجوی کار را به مثابه یک وظیفه نگاه کنید. روزمره ٦ - ٤ ساعت را صرف جستجوی کارنموده, فهرست سابقه کار خود را بفرستید, تماس بگیرید و پیگیری کنید

​نکاتی چند از کارفرما!

هرگز مایوس نشوید!

​نکاتی چند از کارفرما!

شایستگی های خود را برجسته سازید. جرأت ایستادگی برای آنچه را دارید را داشته باشید, آنرا بیان نموده و به آن افتخار نمائید!

​نکاتی چند از کارفرما!

فهرست سابقه کار خود را نزد اداره کاریابی و مونستر به طور مداوم بروز رسانی کنید تا بدین صورت در صدر جدول جستجو قرار بگیرید. از عناوین هم به زبان انگلیسی و هم سویدی استفاده کنید تا بهتر هدف جستجوگر های [اینترنتی] قرار گیرد.

​نکاتی چند از کارفرما!

در اینکه نقش بعدی تان چه خواهد بود وضاحت داشته باشید. درباره آنچه انجام داده اید و چه چشم اندازی برای آینده می داشته باشید, روباز باشید.

​نکاتی چند از کارفرما!

از تجارب قبلی خود بهره برداری کنید. هرآنچه در گذشه انجام داده اید, یک تجربه به تجارب تان افزوده است

​نکاتی چند از کارفرما!

ابتکار عمل داشته باشید! در مورد شرکت/کاری که تقاضا می کنید مطالعه نمائید. پیشگیر و کنجکاو پاشید

​نکاتی چند از کارفرما!

مثبت و مسرور باشید و خود را پیشکش کنید. یک ظاهر آراسته و سر وقت آمدن همواره یک جنبه مثبت تلقی می گردد

​نکاتی چند از کارفرما!

ارتباط شخصی برقرار کنید و درخواست قرار ملاقات نمائید. شخصا با کارفرما ارتباط برقرار کنید. از دوست ای خواهش نکنید که به جای شما زنگ بزند

​نکاتی چند از کارفرما!

استناد ساده و یک معرفی ساده که نیازمند زمان زیاد نباشد

​نکاتی چند از کارفرما!

زبان سوئدی بیاموزید تا بتوانید از عهده صحبت دور میز چای/قهوه خوردن و یا غذا بر بیایید.

​نکاتی چند از کارفرما!

با اداره کاریابی تماس بگیرید و از آنها تقاضای مربی کاری نمایید

​نکاتی چند از کارفرما!

دوره کارآموزی/پراکتیک را انجام دهید تا بدین وسیله آنچه که توانایی در انجام آن دارید را نشان داده, زبان سویدی را تمرین نموده و و با اشخاص نو تماس برقرار نمایید

​نکاتی چند از کارفرما!

در محیط های جدید بروید تا اشخاص دیگر که با دیگران تماس دارند را ملاقات کنید

​نکاتی چند از کارفرما!

با مردم به صورت مداوم با زبان های که بلد هستید حرف بزنید و به آنها بگوئید که در جستجوی کار هستید

​نکاتی چند از کارفرما!

زبان سوئدی, و باز هم زبان سوئدی! زبان سوئدی را بیاموزید

​نکاتی چند از کارفرما!

گوش بدهید, و از پند دیگران بهرمند شوید و از آن استفاده کنید. خواهید دید!​

​ جابجا شدن مهاجر نو

بعضی حقوقی وجود دارد که به شما کسی که 20 ساله به بالا هستید (اما هنوز 65 ساله نشدید) و بعنوان پناهنده اجازه اقامت، سهمیه پناهندگی، نیاز به محافظت دارید. در آنصورت، مثلاً شما حق پلان جابجا شدن و مدد معاش برای آن دارید. اگر شما 18 ساله به بالا هستید (اما هنوز 20 ساله نشدید) و والدین تان در سویدن نیستند شما هم مستحق کمک میشویید. یک شخص تازه وارد یک پناهنده یا مهاجر است که تازه به سویدن وارد شده.

بیمه والدین

در صفحه انترنتی صندوق بیمه همگانی بیشتر بخوانید.​

Försäkringskassan (صندوق بیمه همگانی)

​شما که تکلیف‏ مزمن دارید (مریضی ‏مزمن دارید) یا معلولیت

اطلاعات بیشتردرمورد کمکی که شما میتوانید ‏دریافت کنید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید