از پناهنده گی تا به کار

در اینجا می توانید جریان کار را از آغاز درخواست پناهنده گی تان تا به اینکه شما صاحب یک کار شده اید ببینید. البته شما درخواست یک کار را مستقیمأ داده می توانید، بدون اینکه در انتظار مصاحبه سکونت باشید. شما مسئولیت تمام بخش های این پروسه را دارید، و باید طوری که خودتان می خواهید چنان شود، و چنان خوب شود که ممکن است.​​
درخواست پناهنده گی
تصمیم گیری در مورد پناهنده گی و اجازه اقامت دایمی
ارزیابی و نقشه برداری – مصاحبه سکونت
تحصیل و تمرین
مطالعات اجتماعی
سویدنی برای مهاجر (اس اف ای)
جستجوی کار
کار و یا ادامه تحصیل
 
 

درخواست پناهنده گی

زمانیکه به عنوان یک پناهنده به سویدن میائید، باید درخواست پناهنده گی کنید. شما می توانید درخواست پناهنده گی را در اداره مهاجرین بدهید. در جریان زمانیکه شما در انتظار جواب خود از اداره مهاجرین هستید، می توانید همراه قوم و خویش، یا دوستان خویش زنده گی کنید. اگر شما محل زیست پیدا نتوانستید، می توانید از اداره مهاجرین کمک دریافت کنید.

تصمیم گیری در مورد پناهنده گی و اجازه اقامت دایمی

هنگامیکه یک تصمیم گرفته می شود، شما به اداره مهاجرین جهت مصاحبه خروج نویسی (تخلیه) دعوت می شوید. اگر شما جواب رد گرفته باشید باید سویدن را ترک کنید. شما می توانید بالای یک جواب رد شکایت کنید. اگر درخواست پناهنده گی شما تایید شده باشد، شما اجازه اقامت را در سویدن می گیرید و بلافاصله جهت ایجاد سکونت در جامعه و دخول در بازار کار باید شروع به کار کنید. اولین کاری که باید انجام دهید این است که به اداره مالیات رفته و خود را ثبت احوال نفوس سویدن کنید تا چهار شماره آخر را در شماره هویت شخصی (پرشون نومر) خود اضافه کنید. در سویدن، تقریبأ هیچ کاری بدون شمار هویت شخصی کار نمی کند.

ارزیابی و نقشه برداری – مصاحبه سکونت

زمانیکه به سویدن آمده و اجازه اقامت را گرفتید، بخاطر دریافت کار در اسرع وقت، باید به اداره کاریابی (استخدام خدمات عمومی) مراجعه کنید. اداره کاریابی شما را همرای برنامه های خدمات استقراری خود کمک خواهد کرد که این منجر می شود تا شما یک کار پیدا کنید. در اداره کاریابی، در مصاحبه سکونت خویش شما با یک شخصی که بنام مامور بررسی نامیده می شود صحبت خواهید کرد. گفتگو ها در این مصاحبه به یک طرح استقرار خواهد انجامید که باید هر دو طرف در مورد توافق نظر داشته باشند. در این طرح شرح داده شده که شما چی باید بکنید تا هر چه عاجلتر صاحب یک کاری که مناسب به مهارت های شما است شوید.  هنگامی که شما یک پناهنده تازه وارد، یا کسیکه هستید که توسط رابطه فامیلی با کسی که قبلأ پناهنده بوده اجازه اقامت گرفته اید، برای دو سال شما حق غرامت استقرار (یک نوع کمک مالی است)  را دارید در صورتیکه طرح استقرار را تعقیب کنید. این پول توسط اداره کاریابی تصمیم گرفته شده و توسط صندوق بیمه همگانی تادیه می شود. زمانیکه جهت مصاحبه سکونت به اداره کاریابی تشریف می برید، چند فورم را در خانه پوری خواهید کرد که بعدأ به صندوق بیمه همگانی فرستاده خواهد شد. در مورد ساکن شد، بیشتر در صفحه انترنتی اداره کاریابی بخوانید. شما در مورد جایگزینی استقرار، بیشتر در صفحه انترنتی صندوق بیمه همگانی خوانده می توانید.

تحصیل و تمرین

در پلان مقدماتی تان، فعالیت های متعدد وجود دارند که با انجام آن شما میتوانید دانش خود را از قبیل چیز های که قبلاً درس خوانده اید یا کار کرده اید، بکار گیرید. به عنوان مثال، شما میتوانید نزد یک کارفرما منحیث کارآموز در بخشی که قبلاً در کشورتان کار مینمودید، ایفای وظیفه کنید تا لغات بیشتر سویدنی را در مسلک تان بیاموزید. همچنان شما میتوانید تعلیمات قبلی تانرا هرگاه با نصاب تعلیمی سویدن کاملاً مطابقت نداشته باشد، تکمیل نمایید. شما باید در مورد این فعالیت ها در پلان مقدماتی تان تصمیم بگیرید.

مطالعات اجتماعی

سویدن تصمیم گرفته است که پناهنده گان تازه وارد در کشور حق دارند که  در مورد مطالعات اجتماعی آموزش ببینند، به این معنی که آنها در مورد جامعه سویدن همراه با دیگران بیشتر معلومات حاصل کنند. ولسوالی ها مسئول مطالعات اجتماعی  هستند. بهتر این است که دروس به زبان مادری تان باشد تا شما بتوانید در جریان درس با دیگران بحث کنید. شما همچنین می توانید که مواد اشتراک کننده را در این مورد از انترنت بدست آورید. در این پورتال در زیر دگمه جامعه قرار دارد. در آنجا می شود لینک های دیگری در رابطه به مطالعات اجتماعی را پیدا کنید.

اللغة السويدية للمهاجرين (إس إف إي/SFI)

زمانی که شما به سویدن منحیث جدید الورود بیایید، باید زبان سویدنی را هرچه زودتر یادگیرید. هدف این است تا شما هرچه زودتر خود را در جامعه تبارز دهید. برنامه SFI ( سویدنی برای مهاجرین) عبارت از برنامه آموزش ابتدایی زبان سویدنی است. از این برنامه میتوان در حرفه های مختلف استفاده کرد. دروس مربوط به این برنامه در مراحل مختلف انجام میگردد و زمانی که یک مرحله را به پایه اکمال برسانید، شما میتوانید مرحله دیگر را آغاز نمایید. چهار کورس شامل این برنامه اند- الف، ب، ج، د. شما میتوانید برنامه زبان سویدنی برای مهاجرین را در جریان سال تحصیلی آغاز نمایید و پلانی را که شما پیگیری میکنید یک پلان مطالعه انفرادی است. ادارۀ ملی معارف سویدن سئولیت نصاب درسی برنامه زبان سویدنی برای مهاجرین را به عهده دارد. برنامه زبان سویدنی برای مهاجرین در محل تان.

جستجوی کار

بخاطر جستجوی کار طریقه های زیادی وجود دارد. همیشه خوب است که یک (سی وی) رزومه  داشته باشید هنگامیکه درخواست کار می دهید. در یک رزومه  شما از تحصیلات خود و آنچه که قبلأ کار کرده اید تحریر می کنید. اغلبأ شما می توانید از طریق ارتباطات؛ یعنی توسط دوستان و یا دوستان آنها کار پیدا کنید. شما که تازه به سویدن آمده اید ممکن ارتباطاتی نداشته باشید، و این نظر خوب است تا مهارت های خود را تمرین کرده و برای کارفرمایان مهارت های تانرا تبارز دهید. همچنان شما میتوانید از طریق بخش کاریابی وظایف را دریافت نمایید و آنجا میتوانید علاقمندی خود را برای ادارات مختلف استخدام ابراز نمایید. این ادارات در جستجوی افراد مناسب برای وظایف مناسب اند.

کار و یا ادامه تحصیل

فعالیت های طرح استقرار باید در تمام وقت و حداکثر در 24 ماه ادامه داشته باشد. پس از آن، باید شما کار کنید و یا ادامه تحصیل بدهید.

 
وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید