حقوق دان ها

در سویدن، حرفه حقوق دان یک حرفه ی تنظیم شده میباشد. این به این معنی است که اگر یک حقوق دان دارای دیپلوم تحصیلات عالی خارجی میخواهد مثل یک کسیکه دارای دیپلوم تحصیلات عالی سویدنی میباشد کار نماید، باید او این را بدست بیاورد. برای بعضی گروپ های حرفوی مثلا  قضات، وکلا و څارنوالان، داشتن دیپلوم سویدنی حتمی میباشد. در سویدن دیپلوم حقوق دان را میتوان بعد از چهار ونیم سال تحصیل مکمل بدست آورد.

​ارزیابی تحصیلات خارجی

ارزیابی تحصیلات عالی بوسیله ی شورای پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی صورت میگیرد.

برای اینکه تحصیلات خارج از سویدن تان ارزیابی شود، شما نیاز دارید تا درخواست نموده و اسناد های خود را به UHR یا شورای دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی بفرستید. در صفحه utbildningsbedomning.uhr.se شما می توانید یک درخواست آنلاین نموده و اسناد تان را اپلود نمایید. لطف نموده اسناد خویش را رنگه اپلود نمایید.

همچنان، شما ضرورت دارید که اسناد های مختلف دیگر را نیز بفرستید.

اسناد هاییکه به یکی از زبان های شمال اروپا، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و یا اسپانوی صادر شده است نیاز به ترجمه ندارند. بقیه زبان ها باید توسط مترجم رسمی ترجمه شود. اداره کار می تواند در بسیاری موارد در ترجمه نمودن اسناد به شما کمک نماید.

تحصیلات تکمیلی

 دیپلوم سویدنی در رشته حقوق

اگر کسی میخواهد دیپلوم سویدنی حقوق دان  را بدست آورد، باید به یکی از پروگرام ها در رشته ی حقوق در سویدن تقاظای شمولیت را نماید. در حال حاضر میتوان در در رشته حقوق در شش پوهنتون سویدن تحصیل نمود. اینها عبارت اند از پوهنتون ستوکهولم، پوهنتون یوتیبوری، پوهنتون اوپسالا، پوهنتون لوند، پوهنتون اومیو و پوهنتون اوریبرو.

اگر کسی شامل این پروگرام میشود، میتواند بعدا تقاظای آنرا نماید که تحصیلات خارجی او هم حساب گردد. طور معمول باید بعدا از سه الی سه و نیم سال در سویدن تحصیل نمود.

​تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی در سویدن تدریس می شود. تحصیلات تکمیلی شامل کمک هزینه تحصیلی بوده و 1 تا 2 سال طول می کشد.

راه کوتاه

یک گزینه دیگر که به لسانس حقوق نمی انجامد اما می تواند امکان دریافت کار را از طریق حرفه تان بهتر نماید دوره آموزش حرفه ای راه کوتاه یا Korta vägen می باشد.

 

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید