تقاضای کار نمایید

در اینجا کار های را که در "بانک کار" اداره کاریابی وجود دارد تقاضا نمایید. همواره لازم است تا ولایتی را برای جستجو انتخاب نمائید و بعد ممکن است که از طریق یک کلمه آزاد و یا یک حرفه جستجو کنید. در صورت تمایل به خواندن بیشتر در نتیجه جستجو, اعلان کار در پنجره دیگر باز می شود

انتخاب منطقه

شما میتوانید انتخاب کنید که برای اعلانات کاری از طریق متن رایگان یا از طریق حرفه یی جستجو کنید. اگر شما در حوزه جستجو چیزی تایپ کردید، جستجو در متن رایگان و با حوزه خالی بجای حرفه اجرا خواهد شد. لهذا امکان ندارد که متن رایگان و حرفه یی هر دو را در یک وقت جستجو کنید.

بعد از تغییر کشور، حوزه حرفه یی، گروه شغلی، شما باید بالای دکمه بروز رسانی در پهلوی لست انتخاب تغیر داده شده کلیک کنید. این برای تضمینی است که انتخاب در لست انتخاب بعدی بروز رسانی خواهد شد.

با هر لغت انتخاب شده جستجو کنید
جستجو با حرفه
​​​
وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید