تحصیلات خارج از سویدن

یک بخش بزرگ از آنها ییکه به سویدن مهاجرت می کنند دارای یک لیسانس از یک کشور دیگر می باشند. در این صفحه ها شما توضیحات کوتاه در مورد راه های تحصیلات به حرفه های مختلف را بدست می آورید. شما همچنان می توانید معلومات در باره اینکه چگونه راه ها را پیش بگیرید تا بصلاحیت تان ارزیابی شود. به تصاویر کلک نموده تا راه های مختلف را پیگیری نمایید و یا به گونه مستقیم به صفحه ای "حرفه ها برای فارغ التحصیلان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی" مراجعه نمایید.

در مورد شما که دارای تحصیلات از یک کشور دیگر می باشید، چی مقرراتی وجود دارد؟

 • راهنما را چالان نمایید
 

اسناد از کشور دیگر غیر از سویدن؟

وقتیکه شما در جستجوی کار باشید، درخواستی شمولیت در موسسه تحصیلات عالی یا پوهنتون را میکنید یا میخواهید تحصیلات خود را تکمیل نمایید، شما باید اسناد تحصیل خود را داشته باشید.اگر اسناد مذکور به لسان های سویدنی، کدام یک از لسان های اروپای شمالی، یا انگلیسی، فرانسوی، آلمانی یا هسپانوی نباشد، باید این سند ترجمه شود.

 •  هیچ اسناد
 •  اسناد به لسان سویدنی، انگلیسی و غیره
 •  اسناد به لسان دیگر

هیچ اسناد

اگرشما میخواهید که در مورد شما ارزیابی صورت بگیرد، اما شما فاقد اسناد تحصیلی میباشید، در این صورت میتوانید به کدام موسسه تحصیلات عالی یا پوهنتون مراجعه نمایید. اما در صورتیکه شما در آنجا تحصیل نمی نمایید، موسسات تحصیلات عالی و پوهنتون ها مکلف نیستند که کدام ارزیابی را اجرا نمایند.

 •  قدم بعدی

اسنادیکه باید ترجمه شوند

اگر دیپلوم ها و شهادت نامه های شما  به لسان های سویدنی، کدام یک از لسان های اروپای شمالی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی،  یا هسپانوی نباشند، باید آنها ترجمه شوند. این میتواند مثلا برای این باشد که کارفرما باید بفهمد که آیا اسناد شما برای کاریکه درخواستی آنرا نموده اید، مناسب میباشند یا خیر. اگر شما در اداره کاریابی ثبت نام شده اید، میتوانید برای ترجمه اسناد کمک بدست بیاورید. اگر شما در اداره کاریابی ثبت نام نشده اید، در این صورت باید شما خودتان به یک ترجمان دارای جواز تایید شده مراجعه نمایید.

 • قدم بعدی

شما در کدام رشته تحصیل نموده اید؟

انتخاب مقامیکه باید تحصیل شما را ارزیابی نماید، ارتباط به رشته ی تحصیل شما دارد و اینکه آیا تحصیل مذکور به اتمام رسیده است یا خیر.

 • تحصیلات عالی به اتمام رسیده
 •  تحصیلات عالی شروع شده
 • تحصیلات لیسه
 • تحصیلات مسلکی
 • مسلک دارای جواز  Legitimationsyrke
 •  تحصیلات دیگر

تحصیلات عالی به اتمام رسیده

اگرشما شهروند یک کشورمنطقه اقتصادی اروپا یا اتحادیه اروپا هستید یا اجازه اقامت درسوئد دارید میتوانید تقاضا ارزیابی تحصيلات خارجی خود را بکنید. این امرهمچنین شامل شما که پناهجو هستید هم میشود.

شما میتوانید یک ارزیابی نهایی تحصیلات عالی خارجی ارزیابی شده توسط دانشگاه و شورای دانشگاه را بدست آورید. در این صورت شما یک ‏نظریه‌ی کتبی را بدست میآورید که درآن به شکل مختصر ذکر میگردد که تحصیلات شما مطابق کدام سویه ی تحصیلات سویدنی میباشند.

تحصیلات عالی شروع شده

پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی ارزیابی تحصیلات گذشته ی شما  که شما خود را مستحق آن میشمارید، را مینمایند. وقتیکه شما درخواستی  شمولیت را مینمایید، شما ذکر مینمایید که شما تجاربی را دارید که مساوی به شرایط پذیرش میباشند. برای رهنمایی، با مکتبی در تماس شوید که تحصیلات مورد علاقه شما را دارد.

تحصیلات لیسه

شورای پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی (UHR) ارزیابی تحصيلات  خارجی را انجام میدهد.

اگرشما شهروند یک کشورمنطقه اقتصادی اروپا یا اتحادیه اروپا هستید یا اجازه اقامت درسوئد دارید میتوانید تقاضا ارزیابی تحصيلات خارجی خود را بکنید. این امرهمچنین شامل شما که پناهجو هستید هم میشود.

ارزیابی دربرنامه ریزی مطالعات آینده کمک می کند، اما برای تقاضا کردن یک آموزش لازم نیست. ارزیابی به طورمستقیم درارتباط با تقاضای تحصیلات دانشگاهی ‏انجام می شود.

تحصیلات مسلکی

اگرشما شهروند یک کشورمنطقه اقتصادی اروپا یا اتحادیه اروپا هستید یا اجازه اقامت درسوئد دارید میتوانید تقاضا ارزیابی تحصيلات خارجی خود را بکنید. این امرهمچنین شامل شما که پناهجو هستید هم میشود.

شما میتوانید یک ارزیابی نهایی تحصیلات عالی خارجی ارزیابی شده توسط دانشگاه و شورای دانشگاه را بدست آورید. در این صورت شما یک ‏نظریه‌ی کتبی را بدست میآورید که درآن به شکل مختصر ذکر میگردد که تحصیلات شما مطابق کدام سویه ی تحصیلات سویدنی میباشند.

مسلک دارای جواز  Legitimationsyrke

بعضی حرفه ها تنظیم شده میباشند، در مورد اینکه چگونه میتوان در این حرفه ها کارنمود، معلومات واضح و تشریح شده موجود میباشند. برای اینکه بتوان در این حرفه کار نمود، شما باید به مقام زیدخل برای به رسمیت شناختن مراجعه نمایید.

 
 
وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید