امنیت کودکان

این مهم است که در مورد امنیت کودکان فکر کنیم. این کار خطر سردچار شدن کودک تان را در یک حادثه کاهش میدهد. در اینجا شما میتوانید در این مورد که چگونه میتوان از بروز حادثات جلوگیری نمود و هچنان در صورت بروز یک حادثه چه کاری را باید انجام داد، بیشتر بخوانید.

کودکان در کنار آب

مهم است تا کودکان شنا را در هر قدر سن کم که ممکن باشد، یاد بگیرند.

کودکان در کنار آب، چه در کشتی و چه هم زمانی که در کنار ساحل بازی میکنند باید واسکت نجات را به تن داشته باشند. اما حتی در حمام داخل منزل نیز خطر وجود دارد. چند سانتی متر آب (برای ایجاد خطر) میتواند کفایت کند. کودک تان را در کنار آب هرگز بدون آن که تحت نظارت قرار داشته باشد رها نکنید.از کودک تان همانقدر دور باشید که بتوانید او را محکم بگیرید.

در صورت نداشتن واسکت نجات شما میتوانید آن را از کمون یا شهرداری به کرایه بگیرید.

در ویب سایت ادارۀ حمایت اجتماعی و آمادگی(MSB) ویب سایت امنیت شما، میتوانید بیشتر بخوانید.

کودک در بایسکل

همه کودکان تا 15 ساله باید کلاۀ ایمنی بایسکل داشته باشند. هرگاه شما کودکی را با خود در بایسکل به همراه دارید که کلاه ایمنی بسر ندارد، در آن صورت شما جریمه میشوید.

کلاه ایمنی بایسکل باید به شکل راست و ثابت روی سر قرار داشته باشد. هرگاه کلاۀ مذکور به عقب یا جلو لغزیده باشد، نمیتواند سر را محافظت کند.

در ویب سایت ادارۀ حمایت اجتماعی و آمادگی(MSB) ویب سایت امنیت شما، میتوانید بیشتر بخوانید.

کودک در موتر

در سویدن قانونی وجود دارد که بر مبنای آن باید همه افرادی که در موتر سفر میکنند، چه در سیت جلو یا عقب، باید از کمربند ایمنی موتر استفاده نمایند.  کودکانی که طول قد شان کمتر از 135 سانتی متر است باید برعلاوه از یک وسیلۀ ایمینی دیگر یعنی چوکی مخصوص کودک نوزاد یا(babyskydd) چوکی کودک (bilbarnstol)و هم لایه که روی آن کودک باید بنشیند یا(bältesstol/kudde)استفاده نمایند.

در ویب سایت ادارۀ حمایت اجتماعی و آمادگی(MSB) ویب سایت امنیت شما، میتوانید بیشتر بخوانید.

امنیت کودک در خانه

کودکان بدون آگاهی از خطراتی که در اطراف شان وجود دارد با کنجکاوی به تجسس در اطراف شان می پردازند .

در نشریۀ اداره امور مصرف کنندگان امنیت کودکان ـ والدین مصون که به زبان های متعدد ترجمه شده است، شما میتوانید در موردامنیت کودکان برای کودک کوچک تان بخوانید. در ویب سایت ادارۀ حمایت اجتماعی و آمادگی(MSB) ویب سایت امنیت شما، زیر عنوان رشد کودک، میتوانید در موردامنیت کودکان بیشتر بخوانید.

کودک و انترنیت

برای شما به عنوان والدین مشکل است تا بدانید که کودک تان چه کار های را در انترنیت انجام میدهد و چه ارتباطاتی را ایجاد میکند. بیشتر آنچه در انترنیت اتفاق میافتد خطرناک نیست ولی چنین نیز اتفاق میافتد که کودکان یا خود در معرض خطر قرار میگیرند و یا هم این که کودکان دیگر را در معرض مثلاَ توهین کردن یا اذیت کردن قرار میدهند.

شورای ملی رسانه ها یک برگۀ اطلاعاتی را آماده ساخته است که به شما کمک میکند تا بتوانید به یک شکل خوب (از کودک تان) حمایت نمائید. این برگۀ اطلاعاتی به زبان های متعدد مختلف ترجمه شده است و شما میتوانید آن را در ویب سایت شورای ملی رسانه ها مطالعه نمائید.

احیای قلبی ریوی

ادارۀ حمایت اجتماعی و آمادگی(MSB)دو فلم را آماده ساخته است که توضیح میدهد چگونه باید احیای قلبی ریوی را انجام داد.

  • کودکان کمتر از 1 سال
  • کودکان بالای 1 سال

مراقبت در اوضاع اضطراری

SOS Alarm

شماره عاجل 112 - فلم

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید