‏زمان (مهلت) پناهندگی

درینجا می توان چگونگی روند پناهندگی برای کودکان بدون همراه را دید. جهت خواندن قدم به قدم این روند چهار کنجی های مربع شکل ذیل را کلیک نمایید.

تقاضای پناهندگی

​در صورت که برای تقاضای پناهندگی بدون پدر یا مادر به سویدن آمده و سن تان کمتر از ١٨ سال باشد, بنام کودک بدون همراه یاد می شوید. تقاضای پناهندگی خود را بایست به اداره مهاجرت سپرد. از آنجائیکه با داشتن سن کمتر از ١٨ سال به سن قانونی نرسیده اید از جانب یک شخص به اصطلاح "سرپرست" کمک و حمایت می شوید و تقاضا نامه را هر دو باهم می سپارید. سرپرست شخصی است که در صورت ناتوانی والدین, حامی حقوق اطفال پناهجو می باشد. وی می تواند زن باشد یا مرد و بایست سعی نماید تا حمایت مورد نیاز در دسترس تان قرار گرفته و به مثابه یک ولی و سرپرست عمل کند

اداره امور مهاجرت [برایتان] یک دستیار حقوقی منصوب می نماید. وی شما را در خصوص مسائل پناهندگی کمک می شود. یک دستیار حقوقی شخصی است که از قوانین سویدن آگاهی دارد. در پایگاه اینترنتی اداره مهاجرت می توان بیشتر در مورد مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان بدون همراه خواند. همچنان در جزوه اداره مهاجرت برای کودکان و نوجوانان بدون همراه می توان بیشتر خواند. در پایگاه اینترنتی اداره مهاجرت می توان در ضمن در مورد دلائل پناهندگی بیشتر خواند.

اداره مهاجرت در قدم اول بررسی می نماید که چه کشوری به درخواست پناهندگی رسیدگی کند و این امر به اسم مساله یا مورد حقوقی دبلین یاد می گردد.

نخستین اقامتگاه 

​زمان ای که به عنوان کودک بدون همراه وارد سویدن شدید از طرف اداره مهاجرت در یک کمون موقت فرستاده می شوید. این کمون ها در سرتاسر کشور سویدن وجود دارند. هدف اینست که در کمون موقت فقط تا زمان ای بمانید که یک کمون دیگر بتواند شما را بپذیرد و برایتان جا داشته باشد. (کمون برای جابجا شدن)

مکان و محل سکونت در یک کمون 

شمارزیاد کمون ها درسویدن با اداره امورمهاجرت توافق کرده اند که اطفال بدون همراه را بپذیرند. ‏استانداریها مسئول معرفی اطفال بدون همراه پناهجو به یک کمون می باشد. به کمون ها درهرسال چند فیصد سهمیه اختصاص داده میشود به ‌این معنی که یک محاسبه که کمون برای چند طفل بدون همراه پناهجو درطی سال برنامه ریزی کند.

به زود ترین فرصت ممکن در یک کمون که عهده دار مسوولیت شما در قبال مسکن, درس و تحصیل, و در صورت ضرورت امور صحی می شود, جابجا می گردید.

بررسی پناهندگی

وقتی که واضح باشد که این سویدن است که مراقبت از عریضه پناهندگی تان میکند، از شما برای تحقیقات پناهندگی دعوت میشود. شما همراه با همسر تان با یک نظارت کننده اطفال استثنایی ملاقات میکنید و شما میتوانید در باره خود و زندگی تان قبل از رسیدن به سویدن و اینکه چرا نیاز به محافظت دارید صحبت کنید. هر چیزی که شما در این جریان میگوید توسط یک شخص همه نوشته میشود.

هر زمان ای که سویدن به عنوان کشور ی تثبیت گردید که در آن به درخواست پناهندگی تان رسیدگی می شود, به یک بررسی پناهندگی دعوت شده و یک کارمند ویژه برای کودکان را همراه با سرپرست و دستیار حقوقی تان ملاقات نموده و در مورد خود و زندگی خود قبل از آمدن به سویدن و نحوه ضرورت به حفاظت خود را بیان می کنید. گفته های تان از طرف شخصی که در جلسه حضور می داشته باشد نوشته می شود. موقعیکه زمان تصمیم گیری درباره پرونده پناهندگی تان فرارسید اداره مهاجرت آنچه را در جریان بررسی پناهندگی بیان کردید با اطلاعات که اداره مهاجرت درباره  وضیعت کشور تان دارد مقایسه می کند. در مورد طی مراحل این روند در جزوه اداره مهاجرت و یا پایگاه اینترنتی اداره مهاجرت به تفصیل بخوانید.

اداره مهاجرت در مورد اینکه آیا حق بودن در سویدن را دارید یا خیر تصمیم گیری می کند. دلائل متفاوت برای گرفتن پناهندگی و بودن در سویدن وجود دارد.

دوسیه دبلین

در اروپا مقرراتی وجود دارد که مسوولیت رسیدگی یک کشور به درخواست پناهندگی را تعیین می نمایید. مقررات حکم می نماید که تنها یک کشور بایست درخواست پناهندگی را بررسی کند. این مقررات به نام مقرره دوبلین یاد شده و به مثابه قانون نافذ می باشد. در صورت که شما قبل از آمدن به سویدن در یک کشور دیگر عضو دوبلین بوده باشید می توانید مجبور به برگشت به همان کشور گردید. درین مورد می توان در جزوه اداره مهاجرت برای اطفال و نوجوانان بدون همراه یا در صفحه اینترنتی اداره مهاجرت سویدن به تفصیل خواند.

انتقال به نخستین کشور پناهندگی

شما همراه با سرپرست تان در یک جلسه از طرف اداره مهاجرت دعوت شده و برایتان اطلاع داده می شود که درخواست پناهندگی تان در یک کشور دیگر مورد بررسی قرار می گیرد و در ضمن اینکه سفر تا آنجا چگونه صورت می گیرد نیز برایتان اطلاع داده خواهد شد. در جریان سفر یک کارمند اداره مهاجرت با شما همراهی می کند. کارمندان مربوطه در کشور که به آن سفر می کنید از شما پذیرایی می نمایند

اجازه اقامت در سویدن

در صورت ای که در قبال درخواست پناهندگی تان پاسخ مثبت دریافت کنید اجازه اقامت بدست می آورید و در سویدن باقی می مانید. درین صورت همراه با سرپرست خود به اداره مالیات رفته و خود را ثبت احوال نفوس نموده و شماره شناسایی سویدی "پرشون نمر" بگیرید. شما میتوانید معلومات بیشتر را در ویبسایت اداره مهاجرین سویدن دریابید. همچنان شما میتوانید در مورد قوانین قابل انفاذ پیرامون خانه های کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا خانه ها برای بی سرپناه یان IVO (اداره بازرسی صحی و خدمات اجتماعی) بیشتر معلومات حاصل نماید. در این ویبسایت معلومات مبنی بر اینکه هرگاه از وضعیت تان راضی نباشید، چه باید کرد نیز گنجانده شده است.

درباره حقوق اطفال و نوجوانان می توان در کنوانسیون کودکان خواند. اگر ضرورت به صحبت با کسی دارید, سازمان ای که بنام "بریس" یاد می شود, وجود دارد. بریس مخفف  سویدی "حقوق کودکان در جامعه" است

برگشت به وطن

در صورت که در مورد درخواست پناهندگی جواب منفی دریافت نموده اید و نمی توانید یا نمی خواهید تقاضای تجدید نظر کنید ویا بیشتر از این امکان دادخواهی درین مورد وجود ندارد بایست به کشور خود یا کشور دیگر که آماده پذیرش تان باشد برگردید. شما و سرپرست تان در جلسات اداره مهاجرت بخاطر تصمیم گیری در مورد اینکه کی از شما پذیرایی خواهد کرد و چگونه سفر انجام شود شرکت می کنید. کارمندان اداره مهاجرت شما را تا کشور که خواهید رفت همراهی میکنند. در جریان مدت که در انتظار برگشت به وطن هستید میتوانید مکتب بروید و حق استفاده از امور صحی را دارید. درین باره می توانید در پایگاه اینترنتی اداره مهاجرت یا در جزوه اداره مهاجرت بیشتر بخوانید

درخواست تجدید نظر

در صورت ای که جواب دریافتی منفی بوده و به نظر شما اداره مهاجرت تصمیم نادرست گرفته است می توانید به کمک سرپرست خود درخواست تجدید نظر کنید. در ویبسایت محاکم سویدن و در ویبسایت بورد مهاجرین سویدن می توانید درباره درخواست تجدید نظر بیشتر بخوانید.

در صورت ای که جواب دریافتی منفی بوده و به نظر شما اداره مهاجرت تصمیم نادرست گرفته است می توانید به کمک سرپرست خود درخواست تجدید نظر کنید. در پایگاه اینترنتی محاکم/دادگاه های سویدن و اداره مهاجرت می توانید درباره درخواست تجدید نظر بیشتر بخوانید  در صورت ای که جواب دریافتی منفی بوده و به نظر شما اداره مهاجرت تصمیم نادرست گرفته است می توانید به کمک سرپرست خود درخواست تجدید نظر کنید. در پایگاه اینترنتی محاکم/دادگاه های سویدن و اداره مهاجرت می توانید درباره درخواست تجدید نظر بیشتر بخوانید.
 
وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید