والدین بودن

والدین برای رشد و سلامتی کودکان با ارزش اند. توانایی والدین خوب بودن، متاثر است از عوامل مختلف در اجتماع. در اینجا شما به عنوان افرادی که در سویدن تازه صاحب فرزند شده اید معلومات را در بارۀ والدین بودن و همچنان در این مورد که در ارتباط به فرزند تان در شرایط مختلف به کدام ادارات باید مراجعه نمائید، دریافت نموده میتوانید.

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید