خدمات صحی و خدمات درمانی

کلیۀ کودکان در سویدن حق برخورداری از خدمات و مراقبت صحی را دارا میباشند. حتا وقتی که در مکتب استید، خدمات صحی شاگردان مکتب برای پشتیبانی و کمک شماست. 

مراقبت صحی و درمانی در دوران پناهجویی

در مدتی که پناهجو هستید، شما حق دریافت همان مراقبت صحی و خدمات درمانی را دارید  که کودکان دیگر در سویدن دارا میباشند. اگر شما مریض شوید یا نیازمند نوعی مراقبت باشید، سرپرست شما باید ترتیبی بدهد که همه چیز بطور صحیح انجام شود. مثلاً اگر نیازمند ملاقات با داکتر باشید، باید یکی از کارکنان محل مسکن اقامتتان، نه سرپرست شما ، همراهتان باشد. این وظیفۀ سرپرست شما است که باید نظارت کند که نیازهای شما برآورده ‌شود.

اگر برای  خدمات صحی و یا مراقبتی به پذیرش صحی  مراجعه می‌کنید ، باید کارت LMA (کارت شناسایی پناهجو) را همراه داشته باشید.

خدامات صحی مکتب  

در مکتب مرکز خدمات صحی شاگردان باید در دسترس کلیۀ شاگردان باشد. وظیفه‌ی مرکز خدمات صحی شاگردان تلاش جهت ارتقاء سلامتی و پیشگیری است.  مرکز خدمات صحی شاگردان  همچنین شما را  به عنوان شاگرد در پیشرفت و کامیابی در رسیدن به هدف‌هایی  تحصیلات شما کمک میکند. .

برای صحت شاگردان باید کارکنان زیر در دسترس باشند:

 • داکتر ‌مکتب

 • پرستار/نرس  مکتب

 • روانشناس

 • ‌‌ مددکار اجتماعی 

- ‌کارمندان متخصص تعلیم و تربیه ویژه جهت شاگردانی که نیازمند این گونه خدمات میباشند.

هنگامیکه در دورۀ ابتدائیه تحصیل میکنید میباید سه وقت ملاقات جهت آزمایش صحی به شما ارائه شود که عبارت است از یک کنترل صحی معمولی. در لیسه حداقل یک بار به شما چنین وقتی را جهت آزمایش صحی ارائه میکنند. در صورت نیاز میتوانید جهت خدمات سادۀ مراقبتی به مرکز خدمات صحی شاگردان مراجعه کنید.

همۀ کسانی که در مرکز خدامات صحی شاگردان ملاقات میکنید ( داکتر مکتب، پرستاران مکتب، مددکاران اجتماعی، روانشناساسان مکتب) بدون رضایت شما اجلزه ندارند که کارکنان و افراد دیگر را در مورد شما و وضع سلامتی تان مطلع کنند.

سلامتی، دوا و نسخه


اگر برایتان نسخه‌ دوا تجویز شده است، دوا را همچنان از یک دواخانه تهیه میکنید. شما باید هزینه ای برای دواهایی که داکتر تجویز نموده، پرداخت کنید. قیمت این دواها چقدر میباشد بستگی به قیمت آن و به اینکه آیا شما پناهجو هستید و یا اجازۀ اقامت دارید. زمان گرفتن دارو از دواخانه لازم است مدرک شناسایی معتبر نشان دهید.

وقتی که برایتان نسخه نوشته می‌شود باید در باره‌ی دوا سئوال کنید تا واقعاً بفهمید که طرز کار دوا چگونه است و چگونه آن را میتوان استفاده کرد. مثلاً میتوانید سئوال کنید:

 • ‌چرا این دوا برایتان تجویز کرده اند.

 • ‌این  دوا چه تأثیری بر بیماری تان دارد.

 • -‌چه موقعی  و چگونه باید آن را مصرف کرد.

 • چه مدتی باید شما دوا را مصرف کنید.

 • ‌چه عوارض جنبی دارد و شما چه کار باید بکنید.

 • در چه مواقعی باید از مصرف آن دوا خوداری کرد.

 • اگر چیزی را نمیفهمد باید معنی آن را بپرسد.

کسی که نسخۀ دوا را مینویسد، طرز استفادۀ آن را نیز در نسخه ذکر میکند. چنین اطلاعات را روی برجسبی که کارکنان دواخانه  به بسته‌ی دارو میچسبانند، پیدا میکنید.

​مرکز خدمات صحی شاگردان

خدمات صحی مکتب

مرکز خدمات صحی شاگردان

​امراض یا صدمات های مرگبار

اگر شما به یک مرض خطرناک عاجل مبتلا شوید . یا صدمۀ مرگباری ببینید، باید به یک بخش اضطراری نزدیکترین شفاخانه مراجعه کنید.

به SOS - alarm ( مرکز اطلاعات اورژانس) به شمارۀ 112 (کمک) به تماس شوید.

​دواخانه

دوا را میتوان از دواخانه خریادری کرد. برای برخی از دواها نیاز به نسخۀ داکتر خود را دارید. کسانیکه در دواخانه ها کار میکنند در موارد امراض و دواهای مختلف بسیار معلومات دارند.آنها به بیشتری از سئوالات شما جواب داده میتوانند. اطلاعات و مجلات گوناگون  در موارد امراض مختلف در دواخانه ها موجود است. مرکز خدمات صحی شاگردان

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید