پول، بودجه و بل

شما با کنترل پولهای خود می توانید از بسیاری مشکلات جلوگیری کنید. تا سالی که 18 سالگی را تکمیل نکرده اید، پدر و مادر، سرپرست و یا کفیل و یا سرپرست ویژۀ شما مسئولیت اقتصاد شما را بر عهده دارند. معمولا کودکان و نوجوانان پول توجیبی هفتگی یا ماهانه دارند. در آن زمان که کمی بزرگتر میشوید معمولا کمک مالی اطفال و یا کمک ‌مالی  تحصیلی را به شما داده میشود.

پول توجیبی هفته و ماهیانه

اندازۀ پول تو جیبی هفته یا پول جیبی ماهیانه در خانواده‌های گوناگون بسیار متفاوت است. معمول این است که کودکان زیر 11سال پول توی جیبی دارند و کودکانی سن آنها بالای 11 سال است، پول توی جیبی ماهیانه دارند. این منوط به اینست که توافق کرده اید که در چه مواردی شما پولهایتان را خرج خواهید کرد. مثلاً اگر شما هزینه لباس تان را شخصاً نمیپردازید، این امکان است که مبلغ کمتری پول توی جیبی ماهیانۀ کمتری بگیرید . در صورتی که شما شانزده سالگی را تکمیل کرده اید، و در طول تعطیلات آخر هفته و یا تعطیلات تابستان کار کرده اید، شما حق را دارید که خودتان در باره‌ی خرج و یا نگهداری آن پول تصمیم بگیرید.

کمک‌هزینۀ تحصیلی از کمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی CSN 

در زمان تحصیل درلیسه کمک‌ هزینۀ تحصیلی ازکمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی ( CSN) دریافت می‌کنید. این کمک هزینۀ تحصیلی ۱۰۵۰کرون درهرماه است و به مدت ١٠ ماه درسال پرداخت میشود ازسپتامبر- ژوئن. شما می توانید کمک‌ هزینۀ تحصیلی دراکثر تا ترم بهاری سالی که به سن  ٢٠سالگی میرسید، دریافت ‌کنید. هرگاه ‏از مکتب دررفته، غیبت غیرموجه کنید شما دیگر حق کمک هزینۀ تحصیلی ندارید. ‏سپس شما مجبورباز پرداخت کمک هزینۀ تحصیلی هستید. درغیراین صورت نیازی به بازپرداخت کمک‌ هزینۀ تحصیلی وجود ندارد.

آیا خانواده شما کم درآمد است ممکن است شرایط لازم برای حق کمک هزینۀ به نام کمک هزینۀ اضافی داشته باشید.

تا زمانی که شما زیر ۱۸ سال هستند، پول به سرپرست شما پرداخت می شود. هنگامی که شما ۱۸ساله شدید، این کمک هزینۀ به خودتان پرداخت می شود.

برای داشتن حق کمک هزینه تحصیل، شما باید شرایط خاصی داشته باشید. شما می توانید بیشتر درمورد آن بر روی وب سایت CSN مطالعه کنید.

کمک ‌مالی تحصیلی از کمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی CSN 

اگرشماهمچنان به تحصیل پس ازترم بهار۲۰ بیست‌ سالگی تان ادامه مید هید، می توانید کمک ‌مالی تحصیلی از کمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی (CSN) درخواست کنید. آیا شما در پوهنتون، کالج دانشگاهی مشغول تحصیل هستید، شما می توانید درخواست کمک ‌مالی تحصیلی کنید حتی اگرشما جوانترهستید. 

کمک مالی تحصیلی متشکل است از کمک مالی و پول قرضه. کمک مالی تحصیلی پولی است که اگر شما به تحصیل مشغول استید، می‌توانید آن را دریافت کنید اما پول قرضه را با سود آن مجبوربه پرداخت استید. حتی اگر شما به جای دیگری از سویدن ‏نقل مکان کنید این امراعتباردارد. هنگام درخواست یا فقط تقاضای کمک مالی را و یا هردو بخش را نمایید شما میتوانید انتخاب کنید که آیا می خواهید پول قرضه بگیرید یا نه. پرداخت قرضه ها را شش ماه بعد از آخرین کمک مالی که دریافت کرده اید آغازمیکنید.

برای داشتن حق کمک هزینه تحصیل، شما باید شرایط خاصی داشته باشید. معلومات بیشترراجع به ‏این درسایت: www.csn.se موجود است.

کمک مالی مسکن

شما که کمتر از 29 سال سن دارید، حق در خواست کمک مالی مسکن را دارید. شما باید ثبت اداره احوال نفوس در سویدن بوده و در سویدن زنده گی کنید تا بتوانید کمک مالی مسکن را دریافت کنید. اینکه شما چقدر پول دریافت خواهید کرد مربوط به اینست که مبلغ کرایه خانه که چقدر بالا بوده، چقدر خانه بزرگ است و اینکه شما چقدر عاید دارید. صندوق بیمه همگانی تصمیم می گیرد که آیا شما کمک مالی مسکن می گیرید یا خیر.

بودجه

شما با درست کردن یک بودجه می توانید کنترل بهتری از مخارج خود در باره‌ی اینکه پول‌هایتان را برای چه چیزی خرج شود، داشته باشید. این پولها شاید باید برای تمام مخارج شما مانند کارت اتوبوس،  کارت ژیمناستیک، تلفن موبایل و یا خوردن قهوه با دوستان و اندکی پس انداز کافی باشد. شما می توانید از این طریق خرجتان را کنترل کنید و بدانید که چه مقدار پول بر روی چیزهای گوناگون میگذارید و بااین ترتیب اشتباهاً مقروض نخواهید شد.

قرض

در صورتی که فرد در دام قرض گرفتار شود، به عات نداشتن پول کافی، مشکل است که بتواند قرض خود و دیگر پرداخت ها را تأدیه کند. عدم تأدیۀ پرداخت قرض ممکن است که موجب شود که شما هنگام کوچ کردن نتوانید آپارتمان یا مسکنی کرایه کنید.

اگر فرد به تأدیه پرداخت خسارت محکوم شود برای بسیاری از نوجوانان افتادن در دام قرض است. معمولترین این گونه قرض ها، هم برای دخترها و هم برای پسرها، قرض های در رابطه با چرم است. قرض های معمولی دیگر عبارت استند از تلفن آبونمان، خرید های اینترنتی، کمک مالی تحصیلی و مالیات است.

اقتصاد شما

در ung fakta (اطلاعات برای جوانان) می‌توانید در مورد اقتصاد، معلومات بیشتری پیداکنید. در آینجا می توانید درمورد کارت بانکی، پول توی جیبی ماهیانه، بودجه و بسیاری چیزهای دیگر مطالب بیشتری بخوانید.

اقتصاد جوانان (Ung ekonomi)

درمورد اقتصاد خصوصی در سایت Ung privatekonomi (افتصاد خصوصی جوانان) اطلاعات بیشتر بخوانید.

اقتصاد خصوصی جوانان (Ung privatekonomi)

راهنمایی‌های سریع

کمک‌هزینۀ تحصیلی کمک مالی تحصیلی  
وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید