مشاوره و پشتیبانی

ادارۀ خدمات امور اجتماعی

یکی از وظایف عمدۀ ادارۀ خدمات امور اجتماعی این است تا اطمینان حاصل نماید که تا کودکان و جوانان یک دوران رشد امن داشته باشند. شما میتوانید به ادارۀ خدمات امور اجتماعی برای بدست آوردن کمک و حمایت در پیوند با حل مشکلات مختلفی که خانواده به تنهایی از حل آن عاجز است، مراجعه نمائید. هرگاه شما در ارتباط به مسائل خانوادگی، مواد مخدر، جرم و غیره، مشکلی دارید، میتوانید کمک و مشاورت را دریافت کنید.  اگر شما کدام کودک و یا جوانی را می شناسید که متضرر میشود، میتوانید به ادارۀ خدمات امور اجتماعی مراجعه نمائید.

معلومات بیشتر را در بورد ملی صحت و رساله های رفاهی بخوانید.

مشاورت والدین

در برخی کمون ها یا شهرداری ها یک شورای خاص برای مشاورت با والدین وجود دارد که شما میتوانید در صورت داشتن سوالات پیرامون مسائل والدین بودن  به آنجا مراجعه کنید.

قانون در باره مراقبت از جوانان(LVU)

هرگاه والدین یک شخص که کمتر از 18 سال عمر دارد بنابر دلایلی نمیتوانند حمایت لازم را به فرزند شان بدهند، یا در صورتی که خودش یک زندگی تباه کن مانند استفاده از مواد مخدر یا پرداختن به جرم و جنایت را میگذراند، در این حالات ادراه امور خدمات اجتماعی میتواند به استناد قانون مراقبت از جوانان، جوان مذکور را تحت مراقبت قرار بدهد.

چنین توقع میرود که شرایط نامناسب باعث ایجاد خطرات قابل ملاحظۀ برای سلامتی و رشد نوجوان گردیده و مراقبت لازم نتواند به شکل داوطلبانه ارائه گردد.

​​مشاوره در مسائل خانوادگی

آیا شما در روابط تان با همسر و یا خانواده خود مشکل دارید؟ در این صورت شما میتوانید در بخش مشاوره در مسائل خانوادگی، مشورت و کمک دریافت نمائید. بخش مشاوره در مسائل خانودگی با زوج ها، خانواده ها و یا هم افراد به شکل مجزا کار میکند.

شما میتوانید در مورد مشاوره در مسائل خانودگی از طریق ویب سایت کمون یا شهرداری معلومات دریافت کنید.

گروپ والدین

همه مادر ها و پدر ها بعضاَ میتوانند نیازمند دریافت حمایت در موقف شان به حیث والدین باشند. در ویب سایت شهرداری یا کمون تان شما میتوانید معلومامت در مورد این که چه نوع حمایت برای والدین را در کمون دریافت نموده میتوانید، بخوانید.

اکثریت کمون ها یا شهرداری ها در دوران رشد کودک اشکال مختلف تعلیمات والدین را عرضه میدارند.

از طریق تعلیمات والدین شما میتوانید با والدین دیگر تبادل افکار و تجارب نمائید.

حقوق خانواده

اگر شما خواهان اخذ طلاق هستید و به توافق نرسیده اید که چی کس باید سرپرستی طفل را عهده دار شود، میتوانید با شعبۀ قانون خانواده در شهرداری های مربوطۀ تان تماس بگیرید. آنها میتوانند به شما کمک نمایند. اگر شما به توافق نرسید این مسئله جنبه قانونی گرفته و به محکمه ابتدائیه راجع میشود. قبل از این که محکمه حکم صادر نماید که چی کس باید سرپرستی طفل را عهده دار شود و طفل در کجا باید زندگی نماید از شعبۀ قانون خانواده میخواهد تا موضوع را بررسی کند.

مراکز خانوادگی

یک مرکز خانوادگی فعالیت های را به پیش میبرد که متوجه کودکان و والدین میگردد. یک مرکز خانوادگی باید حداقل دارای بخش های مراقبت از مادران، مراقبت صحی از کودکان، کودکستان آزاد و بخش خدمات امور اجتماعی به هدف کار های وقایوی باشد.

کودکستان آزاد

یک کودکستان آزاد ارائه کنندۀ فعالیت های آموزشی گروهی برای کودک میباشد.  کودکستان های آزاد، کودکان کوچک و والدین شان یا دیگر کلانسالان را می پذیرد. از ورود همه استقبال میگردد و برای دریافت جا شما نیازی به تقاضا کردن ندارید.

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید