مکتب

در اینجا شما میتوانید در مورد مکتب در سویدن بخوانید. شما همچنان میتوانید یک فلم را در مورد مکتب در سویدن که توسط اداره کل مدارس سویدن ساخته شده است، تماشما کنید.​

​کودکستان (مراقبت روزانه)

هرگاه شما کار میکنید و یا هم سرگرم تحصیل هستید در آن صورت کودک شما اجازه دارد تا از سن یک سالگی همه روز را در  کودکستان باقی بماند. این یک حق است. هرگاه شما کار نمی کنید و یا سرگرم تحصیل نمی باشید در آن صورت هم کودک شما میتواند از سن سه سالگی برای سپری کردن چند ساعت در روز به یک کودکستان همگانی برود.

شما میتوانید در باره مکاتب سویدنی در ویب سایت ادارۀ کل مدارس بیشتر بخوانید.

​دورۀ آمادگی برای اطفال شش ساله

کودک حق دارد از سن شش سالگی به صنف آمادگی برای مکتب، که یک نوع مکتب اختیاری و داوطلبانه است، آغاز نماید. اکثریت کودکان شش ساله در سویدن به صنف آمادگی برای مکتب میروند. صنف آمادگی برای مکتب رایگان بوده و دارای بخش های زیادی از خلاقیت و سرگرمی میباشد. کودکان از روز دوشنبه تا جمعه به کودکستان و صنف آمادگی برای مکتب میروند. در روز های شنبه، یکشنبه و تعطیلی ها رخصت میباشند.

شما میتوانید در باره مکاتب سویدنی در ویب سایت ادارۀ کل مدارس بیشتر بخوانید.

مکتب ابتدایه برای کودکان با نیازمندی های خاص

مکتب ابتدایه برای کودکان با نیازمندی های خاص برای کودکان و نوجوانان با اختلالات رشدی بین سنین 7 تا 15 سال میباشد.

کودکان با اختلالات رشدی نمیتوانند همیشه از عهدۀ مکتب ابتدایه معمولی برآیند. به همین دلیل کودکان مذکور میتوانند در عوض به مکتب ابتدایه برای کودکان با نیازمندی های خاص بروند. این مکتب شکل ویژه خودش را داشته آموزش های متناسب به شرایط و نیازمندی های هر شاگرد را عرضه میدارد.

شما میتوانید در باره مکاتب سویدنی در ویب سایت ادارۀ کل مدارس بیشتر بخوانید.

مکتب ابتدایه

مکتب ابتدایه در سویدن اجباری است. در این دوره همه کودکان برای نُه سال به مکتب میروند. اکثریت شاگردان در خزان همان سالی که 7 ساله میشوند به صنف اول آغاز میکنند. هر سال تحصیلی از دو ترم، یک ترم خزانی و یک ترم بهاری تشکیل گردیده است.

شما میتوانید در باره مکاتب سویدنی در ویب سایت ادارۀ کل مدارس بیشتر بخوانید.

مکتب لیسه (جمنازیوم)  Gymnasium

دورۀ لیسه در سویدن اختیاری میباشد. دوره لیسه برای اکثریت شاگردان سه ساله است. اکثریت شاگردان در سن 16 ساگی مستقیماَ بعداز ختم مکتب ابتدایه به آموزش در لیسه آغاز میکنند. آخرین معیاد برای آغاز آموزش (در لیسه)همان سالی که است شخص در آن سال 20 ساله میشود.

شما میتوانید در باره مکاتب سویدنی در ویب سایت ادارۀ کل مدارس بیشتر بخوانید.

لیسه برای شاگردان با نیازمندی های خاص

لیسه برای شاگردان با نیازمندی های خاص مختص به جوانانی بین سنین 16 تا 20 ساله با اختلالات رشدی میباشد. آموزش در اینجا برای مدت چهار سال ادامه می یابد. در اینجا میتوان میان برنامه های همگانی و فردی یکی را انتخاب نمود.

شما میتوانید در باره مکاتب سویدنی در ویب سایت ادارۀ کل مدارس بیشتر بخوانید.

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید