سیستم مکتب

​​​در اینجا میتوانید اطلاعات بیشتردرباره کودکستان بعد از مکتب، کودکستان، مکتب ابتدائیه و لیسه دریافت کنید. اینها سیستم مکاتب سویدن را تشکیل میدهند.​

سیستم مکاتب سویدن متشکل از فعالیت ها و اشکال تحصیلی مختلف بوده که در زیر یک مرور کوچکی در رابطه موجود است. معلومات بیشتر را در صفحه انترنتی اداره مکتب خوانده می توانید.

کودکستان – کودکستان یک فعالیت تربیتی گروهی برای اطفال از سن ۱ سالگی الی سن رفتن به مکتب ابتدائیه است. اطفال میتوانند در سنهای گوناگونی شامل کودکستان شوند و مدتهای مختلفی در آنجا بمانند. یکی از اهداف کودکستانها دادن امکانات برای والدین است تا والدین بتوانند کار ویا تحصیل کنند.

صنف آمادگی برای مکتب - اشتراک کردن در صنف آمدگی برای مکتب داوطلبانه میباشد. به همه اطفال امکان داده میشود که از شروع فصل خزان همان سالیکه شش ساله می شوند تا زمانیکه مکتب ابتدایی را شروع می کنند، به صنف آمادگی برای مکتب بروند.

مراقبت از اطفال مکتب رو – کمون ها (شهرداری ها) مؤظف هستند تا برای اطفال مکتب رو الی سن 12 سالگی، در صورتیکه والدین شان تحصیل و یا کار کنند، جائی در کودکستان بعد از مکتب و یا مراقبتگاه آموزشی دیگر ارائه کنند.

تعلیمات ابتدایی - در سویدن اطفال بین سنین 7 و 16 سال باید به مکتب بروند. سن آغاز مکتب انعطاف پذیر است به این معنی که هرگاه دلایل خاصی در مورد وجود داشته باشد، یک طفل میتواند از سن 6، 7 و یا 8 سالگی مکتب را آغاز نماید.

تحصیل در مکتب لیسه – تمام نو جوانان که مکتب ابتدائیه را تمام کرده اند، حق شروع کردن مکتب سه ساله لیسه را دارند. مکتب لیسه دانش بنیادی برای ادامه تحصیلات و همچنین برای زندگی حرفوی میدهد.

مکتب خصوصی – اطفال که معلولیت رشدی دارند همیشه نمیتوانند از مکتب ابتدایی عادی فارغ شوند. بعد طفل میتواند بجای آن به مکتب ابتدایی برود.

مکتب متوسطه چهار سال را دربر میگیرد. برنامه های ملی و انفرادر وجود دارد که باید از آن انتخاب کنید. قبل از اینکه شاگرد مکتب متوسطه بالا را آغاز کند، شهرداری یک بررسی تعلیمی، روانی، صحی و اجتماعی را انجام میدهد تا ببیند که آیا آن مکتب برای شاگرد مناسب است یا خیر.

​معلومات بیشتر در مورد سیستم مکتب

شما میتوانید بیشتر در مورد مکتب و سیستم مکتبی در جزوه به چندین زبان معلومات دریافت کنید.

کودکستان و قبل از مکتب

مکتب ابتدائیه و مراکز سرگرمی

مکتب متوسطه

مکتب خصوصی

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید