اطفال و نوجوانان

اطفال و نوجوانانی که در سویدن هستند حقوق یکسان دارند. هیچ فرقی نمی کند اگر در سویدن به دنیا آمده باشید, یا اینکه با والدین خود از کشوری دیگری به اینجا آمده اید, و یا اینکه به تنهایی به اصطلاح به نام کودک بدون همراه به اینجا آمده باشید. کودکان و نوجوانانی که سن شان کمتر از 18 سال بوده و در سویدن درخواست پناهندگی کرده اند از حقوق مشابه در قبال امور صحی, طبابت دندان و تحصیل با بقیه کودکان و نوجوانان برخوردار هستند.

در وب سایت ادارۀ امور مهاجرت صفحه‌های مفید برای اطفال و نوجوانان در دسترس است.

کودکان و نوجوانانی که نیاز دارند که با بزرگسالی صحبت کنند، میتوانند که به بریس تیلفون نمایند.
اگر نیاز صحبت کردن با کسی دارید، می توانید به بریس (BRIS) به شماره 116111 تیلفون کنید. تیلیفون رایگان است ولازم نیست خود را معرفی بکنید.
عکس: Colourbox

سازمان حفظ حقوق اطفال در جامعه – بریس (BRIS)

یک طفل که ضرورت به صحبت با یک فرد بزرگسال را داشته باشد، می تواند به بریس (BRIS) به تماس شود. بریس (BRIS) یک سازمانی است که اطفال و نواجوانان را که تشویش و یا مشکل دارند کمک می کنند. زنگ زدن به بریس (BRIS) رایگان است. به شماره 116111 دفتر بریس (BRIS) تمام کسانیکه زیر سن هجده سال هستند می توانند زنگ زده و با یک بزرگسال در هر موردیکه خواسته باشند صحبت کنند. این رایگان است. شماره تیلفون شما در تیلفون های بریس (BRIS) دیده نمی شود. و همچنان شماره تیلفون شما به پرداخت های تیلفونی آنها نیز ظاهر نخواهد شد. در سمت چپ شما یک لینک به وب سایت بریس (BRIS) وجود دارد.

کنوانسیون/معاهدۀ حقوق طفل

تقریبا در تمام کشورها قوانین و مقرراتی  برای حفاظت اطفال و نوجوانان وجود دارد. در سویدن اطفال و نوجوانان بوسیله‌ی قوانین بین المللی و ملی کشور حفاظت می‌شوند.

سویدن کنوانسیون/معاهده سازمان ملل متحد در مورد حقوق اطفال را امضا کرده است. در این کنوانسیون/معاهده مقرراتی است که چندین کشور در مورد آنها به توافق رسیده‌اند. در کنوانسیون/معاهده حقوق اطفال مقرراتی وجود دارد که  حقوق انسانی (حقوق بشری) اطفال را حفاظت می‌کند.

​وبسایت ها حاوی معلومات، مشوره و حمایت

متوجۀ حقوقتان باشید!

سویدن اعلامیۀ معاهده/کنوانسیون حقوق کودک را امضاء کرده است.

حقوق کودک

من میخواهم بدانم

حقوق شما

نماینده یک طفل (بازرس کودکان)

کنوانسیون حقوق اطفال به زبان های مختلف

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید