روش های مختلف درس خواندن و انجام دادن کارخانگی

برای انجام دادن کارخانگی مکتب، بکار بردن روش های خوب درس خواندن بسیار مهم است. استفاده از روش های خوب درس خواندن یادگیری را آسانتر می‌ سازد. بطور مثال تکرار بیشتر، نشانی کردن و یا خط کشیدن زیر مطالب مهم در یک متن، شروع بموقع انجام کارخانگی مکتب، کمک خواستن ازکسی برای پرسیدن درس از شما، خوب خوابیدن وخوب غذا خوردن را میتوان ذکر کرد.

ادراک در ما از سه طریق انجام میگیرد. اکثراً ما یکی از این سه طریقه ها را درمرحلۀ نخست استفاده میکنیم و بعداً از دو طریقه های دیگر انتخاب و استفاده میکنیم. بالای تصاویر ذیل کلیک نماید تار در مورد این سه طریقه های مختلف بخوانید.

حس بصری یا بینایی – عامل گیرندۀ تأثیرات بینایی است

بکارگرفتن این حس امری روشن برای همه است و تقریباً برای 70  فیصد مردم این حس مهمترین گیرندۀ تأثیرات و ادراک است.

اگرشما دیدن عکس و حتی  متن را میاموزید، شما را میتوان جزو اشخاصی که در یادگیری از طریق حس بینایی شان یاد میگیرند، بصری نامید و به حساب آورد. در این صورت بهترین روش تحصیل و یادگیری برای شما استفاده از نقشۀ ذهن (mindmapping) میباشد. برای شما همچنین مهم است که معلم در توضیحات وصحبت خود از تصویر و تشبیه استفاده کند.

حس شنوایی یا سمعی – دریافت کنندۀ تاثیرات شنیداری است

ادراک و یادگیری در این مورد از طریق حس شنوایی انجام میگیرد. در این مورد اطلاعات از راه شنیدن کسب می شود. تقریبا 10 فیصد مردم این طریق یادگیری و درک را ترجیح می‌دهند.

اگرترجیح می‌دهید که اطلاعات را از راه  گوش دادن کسب کنید، ضبط سخنان معلم  یادگیری را برای شما ساده تر میکند. (اما نخست اجازه بگیرید).

طریق جنبشی و لامسه دریافت کننده‌ی تاثیرات از طریق فیزیکی (مثلاً لمس کردن، چشیدن، بوییدن) نیز احساس است

ادراک و یادگیری از طریق جنبش و حس بدین معنی است که شما با لمس کردن و بکار گرفتن حواس دیگر جسماً یاد میگیرید و درک میکنید. تقریباً 20 فیصد مردم به این گروه تعلق دارند.

اگر شما به این گروه تعلق دارید و جهت درک میل دارید که اشیاء را لمس کنید و ازاین طریق تجربه کسب کنید، یادگیری برای شما از طریق ساختن و درست کردن ساده تر انجام میشود. شما در خیال خود میتوانید با ساختن و برپاکردن اطلاعات درک آن را برای خود آسانتر کنید.

کمک در انجام کارخانگی مکتب

سازمان‌های زیادی وجود دارند که شاگردها را با دروس مکتب و در انجام کارخانگی کمک می نمایند. اکثراً می توانید از کتابخانه ها راجع به اطلاعات بیشتر در این مورد بپرسید. اکثریت کتابخانه‌ها پروگرام های کمک شاگردان با دروس و کارخانگی مکتب را منظماً ارائه میکنند.

صلیب سرخ (Röda Korset)

کمک انسانی انفرادی (IM)

چالمرس (Chalmers)

کانون ریاضیات (Mattecentrum)

تمرین ریاضی توسط خودتان

در انترنت بسیار سایت های خوب است تا شما را در آموختن مضامین مختلف مثل ریاضی کمک کند. بعضی آنها در چندین زبان میسر است.

Webbmatte.se

Matteboken.se

پلگ بعد از پلگ

ریاضی در یوتیوب

ریاضیات و برنامه ریزی در یوتیوب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید