نوجوان در سویدن

در سویدن نوجوانان معمولاً افراد بسیار مستقل میباشند. شما در مکتب میآموزید که انتقادی بیاندیشید و زیر سئوال ببرید. نوجوانان از آموزش رایگان، کمک مالی تحصیلی و کمک‌ مالی مسکن برخودار میباشند. این بدین معنی است که شما چانس خوبی برای انتخاب راه زنده گی آینده خود را دارید. بسیاری از نوجوانان خیلی زود از خانۀ والدین خود نقل مکان میکنند، شاید بدلیل اینکه در شهردیگر تحصیل کنند.

Första lägenheten

از شما انتظار میرود که فرد مستقل باشید، اما الی سن ١٨ سالگی وابسته به والدین، کفیل یا سرپرست ویژه‌ی تعیین شدۀ خود میباشید. بعنوان یک بزرگسال جوان باید بتوانید از عهدۀ بسیاری از کارها برآیید. شما باید مقتصد و مواظب مخارج خود باشید، تحصیل یا کار کنید، لباس بشویید، خانه پاک و تمیز کنید، غذا بپزید و با اداره ها تماس داشته باشید.

شما تا زمانی که در یک مسکن یا خانه مراقبت خانوادگی زندگی میکنید، این کار ها را یاد میگیرید. بعضی چیزهای دیگر را در مکتب میاموزید و در بارۀ بعضی چیزها باید خودتان اطلاعات لازم را به دست آورید.

پیدا کردن مکان زیست

پورتال آپارتمان

در سایت‌های کمون‌ها شما غالباً می توانید لستهای  از صاحبخانه‌ها و آپارتمان‌های خالی در کمون را پیدا کنید.

لینک‌ هایی به سایت‌های کمون‌ها مسکنهای دانشحویی
وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید