مراکز اجتماعی

​یک مرکزاجتماعی برای بسیاری یک مکان جلسه است. مرکز اجتماعی با نامهای (bygdegård) بیدگگورد، (bystuga) بیستوگا، مدبوریارهوس (medborgarhus) وغیره یک محل اجتماع عمومی و به روی عموم بازاست. برای اطفال، نوجوانان، بزرگسالان، برای خانواده ها، انجمن ها، موسسات و همه دیگر افراد به شرط آنکه ارزشهای ارائه شده دموکراتیک باشند.

دراینجا شما می توانید مرکزاجتماع درنزدیکی شما را پیدا کنید.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید