کاریتاس سویدن (Caritas Sverige)

​​کاریتاس سازمان خیریۀ کلیسای کاتولیک یک نهاد خیریه که برای حقوق (قانونی یا اخلاقی) و برابری انسانها فعالیت میکند. فعالیت کاریتاس درسویدن عبارت میشود ازپشتیبانی و کمک محلی به سالمندان و مریضها، مشاوره درمورد امور پناهجویی واستحفاظ، فعالیت برضد خرید وفروش واستفاده ازانسانها (Trafficking)، کمک های داوطلبانه و غیره. ما دراقصی نقاط دنیا درمنطقه هایی که دچارفاجعه میباشند و نیز به کشورها درمبارزۀ آنها با فقروظلم کمک میکنیم. کاریتاس سویدن جزو کاریتاس بین المللی بوده وکاریتاس بین المللی که یکی ازبزرگترین سازمانهای همبستگی خیریه دردنیا میباشد وبالغ بر ۱۶۰ سازمان کمک و خیریۀ کاتولیکی دربیش از ۲۰۰ کشوررا ‏متحد کرده است.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید