اتحادیه سازمان دفاع غیرنظامی (Civilförsvarsförbundet)

اتحادیه سازمان غیرنظامی  Civilförvarsförbundet یک سازمان دفاعی داوطلبانه است که هدفش برقراری امنیت چه در مواقع ضروری و چه در زمان صلح در جامعه میباشد. این سازمان غیر نظامی اهالی علاقمند و آگاه و مسئول را جهت این امر تعلیم میدهد. 

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید