انجمن سراسری اریتریه در سویدن (Eritreanska Riksförbundet i Sverige)

انجمن سراسری اریتریه در سویدن، ایریس، یک انجمن خیرخواهانه سراسری است که در سال 1987 تأسیس شده و هیچگونه بستگی مذهبی و سیاسی ندارد. هدف ایریس این میباشد که کلیۀ شهروندان اریتریائی دارای حقوقیت یکسان با دیگر شهروندان باشند.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید