مراکز آموزشی – سازمان سراسری مرکز و انجمنهای آموزشی کشور (Folkbildningsförbundet)

 اتحادیۀ مراکز آموزشی Folkbildningsförbundet یکی از ده انجمن سراسری آموزشی و حرفه ای- صنعتی است. این مراکز سازمانهای آموزشی عبارت میباشند از: آ ب اف (ABF)، دانشگاه مردمی(Folkuniversitetet)، ابن رشد (Ibn Rushd)، کولتورنز(Kulturens)، مدبوریارسکولان  (Medborgarskolan)، ان ب و (NBV)، انجمن آموزشی سنسوس (Sensus Studieförbund)، استودیفریمیانده (Studiefrämjande)، انجمن آموزشی بیلدا (Studieförbundet Bilda)، موسسه آموزشی بزرگسالان (Studieförbundet Vuxenutbildning).

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید