انجمن آموزشی

انجمن های آموزشی در تمام سویدن موجود بوده و بزرگترین مکان تجمع برای دانش و فرهنگ می باشد. برای آموختن و پیشرفتن باهمی و با دیگران، مردم از تمام گروه های سنی باهم در انجمن های آموزشی جمع می شوند. تمام انجمن های آموزشی فعالیت های گوناگون را راه اندازی می نمایند که شما می توانید در آنها سهم بگیرید. به گونه مثال: تمرین زبان، حلقه آموزشی، کورس ها و فعالیت های فرهنگی. ده انجمن آموزشی با مشخصه ها و افکار مختلف وجود دارد. اگر شما می خواهید در مورد انجمن آموزشی خاص بدانید، می توانید معلومات بیشتر را در وب سایت های شان جستجو نمایید. در آنجا شما فعالیت های را در شهر تان پیدا نموده که می توانید در آنها اشتراک نمایید.

لینک ها به وب سایت های انجمن های آموزشی

ABF

Folkuniversitetet

Ibn Rushd

Kulturens

Medborgarskolan

NBV

Sensus studieförbund

Studiefrämjandet

Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Vuxenskolan

 

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید