انجمن حمایت استوکهلم (شیدزورنت) (Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm)

انجمن حمایت Föreningen Skyddsvärnet استوکهلم – یک سازمان خیریه است که دارای 9 گونه فعالیت در خدمات حمایتی بنام خدمات حمایتی زنجیره ای ورد شه دیا vårdkedja میباشد.. هدف خدمات حمایتی زنجیره ای ورد شه دیا ارائه خدمات حمایتی مورد احتیاج اعضای این زنجیر در جلوگیری از ارتکاب جرم ، اعتیاد و مشکلات روحی و زنده گی سالم در جامعه است.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید