مجمع خدمات اجتماعی داوطلبانه (Forum för frivilligt socialt arbete)

مجمع خدمات اجتماعی داوطلبانه Forum för frivilligt socialt arbete یک سازمان سراسری جهت خدمات داوطلبانه در رابطه با امور اجتماعی است که سازمانی میباشد جهت تبادل و پیشرفت دانش و اندیشه. اعضای این مجتمع را 34 سازمان منطقه ای تشکیل میدهند. 

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید