اتحادیه نظم دهندۀ خدمات داوطلبانه (Frivilligsamordnarnas Förbund)

اتحادیه نظم دهندۀ خدمات داوطلبانه  Frivilligsamordnarnas Förbund  یک انجمن خیریه و نیز یک مرکز حرفه ای برای کلیۀ افرادی که در سویدن خدمات خیریه چه داوطلبانه و چه اداره شده از جانب ولسوالی میباشد.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید