همه سویدن باید زنده باشد (Hela Sverige ska leva)

همه سویدن باید زنده باشد Hela Sverige ska leva یک سازمان متشکل از حدوداً پنجاه اتحادیه در سراسر کشور است که با عضویت خود این سازمان را حمایت میکنند. خدمات این سازمان عبارت است از راهنمایی و پیشنهادات جهت پیشرفت فعالیت های موفقیت آمیز محلی و منطقه ای است. این سازمان موارد و سئوالاتی که مربوط به بهبود وضع زنده گی مردم در منطقه های کم نفوس کشور است.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید