ای او جی – اِن تی او (IOGT-NTO)

ای او جی – اِن تی او IOGT-NTO به سازمان جهانی آموزش مردمی دارد. اعضای این سازمان را افرادی تشکیل میدهند که عدم استعمال الکول را برای بهتر زندگی کردن انتخاب نموده اند و در توسعه این هدف برای بهتر کردن موقعیت زندگی افراد بشر فعّالیت میکنند.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید