کمک انفرادی، آی ِام (Individuell Människohjälp, IM)

کمک انفرای یا آی اِم  IM یک سازمان  مساعدتی میباشد که هدف آن مبارزه با و نیز نشان دادن فقر و خود بیگانگی است. آی اِم برای مردان و زنان، دختران و پسران موقعیت دسترسی به امکانات موجود در جامعه را تأمین میکند. این سازمان از طریق شکستن سدهایی مانند مشکلات زبانی و فرهنگی، محل و موقعیت های روبرو شدن و گفتگو کردن ایجاد کرده و نیز کمک اجتماعی روانی ارائه میکند. کمک و مساعدت های آی اِم برای افرادی و یا گروه هایی است که در جامعه بحساب آورده نمیشوند. برای اطلاعات بیشتر در فعالیت آی اِم و ادغام شدن در جامعه بخوانید.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید