اتحادیه بین المللی زنان (Internationella Kvinnoförbundet)

اتحادیه بین المللی زنان  Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, سازمان سویدنی اتحادیه بین المللی زنان صلح طلب که جزو women´s International League for Peace and Freedom میباشد. سازمان IKFF یک سازمان هوا خواه صلح است که فعالیتش مربوط میشود به این که موقعیت زنان را در امور صلح طلبانه و امنیتی مشخص کند. فعالیت این سازمان در سویدن از طریق پروژه هایی در سطح انجمن های محلی و نیز در سطح کشور انجام گرفته میشود.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید