انجمن سراسری عراقی ها، ای آر اس (Irakiska Riksförbundet, IRS)

انجمن سراسری عراقی ها، ای آر اس Irakiska Riksförbundet i Sverige در سویدن یک سازمان سراسری برای انجمن های سویدنی عراقی است.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید