انجمن سراسری کردها (Kurdiska Riksförbundet)

انجمن سراسری کردها Kurdiska Riksförbundet یک سازمان سراسری در سویدن است که به هیچ مذهب و حزب سیاسی بستگی ندارد. فرد میتواند که در ولسوالی محل زنده گی خود و یا نزدیکترین ولسوالی تقاضای عضویت در انجمن سراسری کردها بکند. سیاست زبانی، هویت سیاسی و سیاست فرهنگی جزو مواردی میباشند که اساس این انجمن سراسری را تشکیل داده است.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید