Magan Welfare Förening

​Magan Welfare Förening یک انجمن غیر انتفاعی است که هدف آن فعالیت برای دمکراسی در کشورهای عاری از دمکراسی که در آنان ارزش انسان ها نادیده گرفته می شود، میباشد. این انجمن تمرکز اصلی خود را متوجه حقوق زنان و کودکان کرده و در راه دستیابی به برابری زن و مرد و بر علیه تبعیض فعالیت می کند. دفتر این انجمن در گوتنبرگ موقعیت دارد.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید