انجمن همکاری بین باشگاه های ورزشی مالمو (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation)

انجمن همکاری بین باشگاه های ورزشی مالمو Malmö Idrottsföreningars Samorganisation, MISO, وظیفه اش نمایندگی باشگاه های ورزشی در مالمو است. اِم ای اس او یک سازمان برقراری تماس بین اداره اوقات فراغت ولسوالی مالمو و اداره های دیگر میباشد و نیز همکاری بین باشگاه ها و موسسه های خیره موجد در مالمو را بهتر کند.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید