ورزش برای افراد معلول سویدن

انجمن ورزش برای افراد معلول سویدن وکمیته پارالمپیک سویدنی (ورزش برای افراد معلول سویدن) یک اتحادیه ورزشی است که سازماندهی ورزش برای افراد معلول جسمی، اختلالات بینایی و معلولیت رشدی در ۱۸ رشته مختلف ورزشی را انجام میدهد. این اتحادیه همچنین مسئول هدایت کردن کاربازیهای المپیک ویژه تمرین بدنی و تفریحی برای افراد معلول است.​

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید