آر ای اِف اِف ای (RIFFI)

اتحادیه بین المللی انجمن هایی زنان مهاجر (RIFFI), یک اتحادیه سراسری است که شامل 30 انجمن های مختلف محلی در کلیه نقاط کشور میشود. انجمن های محلی نقش مهمی در ایجاد محل ملاقات و تماس و همکاری با نهادهای کمونی و انجمن های آموزشی مختلف برای هم پیوندی و شرکت زنان مهاجر در جامعه محل زنده گی شان میبوده است. این انجمن کورسهایی برای لسان سویدنی و انگلیزی و مضامین دیگر مثلاً تأثیر و دمکراسی تشکیل میدهد.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید